Indeks GRI

RAPORT SPOŁECZNY FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU ZA LATA 2013-2014
GRI CONTENT INDEX FOR „IN ACCORDANCE” – CORE

 

Aspekty i wskaźniki

Uzupełnienie wskaźnika / aspektu dla NGO (+) lub aspekt /wskaźnik specyficzny dla NGO

Część raportu

Uwagi

General standard disclousers

     
Strategy and analysis

     
G4-1

+

List Prezeski

 
G4-2

     
Organisational profile

     
G4-3

+

O FOB

 
G4-4

+

O FOB

 
G4-5

+

O FOB

 
G4-6

+

O FOB

 
G4-7

+

Zarządzanie i ład organizacyjny

 
GR-8

+

O FOB

 
G4-9

+

Zarządzanie i ład organizacyjny

 
G4-10

+

Zrównoważone warunki pracy

 
G4-11

    Nie dotyczy – w FOB nie ma porozumień zbiorowych

G4-12

+

Interesariusze

  • łańcuch dostaw organizacji
 
G4-13

    brak istotnych zmian

Commitments to external initiative

     
G4-14

    Zakres działalności FOB nie powoduje dużego ryzyka środowiskowego. Podejmowane działania na rzecz środowiska mają za zadanie ograniczać negatywne oddziaływanie, jakie występuje w związku z funkcjonowaniem organizacji. W raportowanym okresie organizacja nie stosowała specjalnych procedur związanych z zarządzaniem ryzykiem środowiskowym

G4-15

+

O raporcie, O FOB

 
G4-16

  O FOB

 
Identified material aspects and boundaries

 

   
G4-17

+

  Raporty finansowe dotyczą FOB-u jako jednej, całościowej organizacji. Nie ma oddziałów, innych lokalizacji itp

G4-18

+

O raporcie

 
G4-19

+

O raporcie

 
G4-20

    Każdy z aspektów jest istotny dla całej organizacji

G4-21

    Brak

G4-22

+

O raporcie

 
G4-23

+

O raporcie

 
Stakeholder engagement

     
G4-24

+

Interesariusze

 
G4-25

  Interesariusze

 
G4-26

  Interesariusze

 
G4-27

  O raporcie

Interesariusze

 
Report profile

     
G4-28

+

O raporcie

 
G4-29

+

O raporcie

 
G4-30

+

O raporcie

 
G4-31

+

O raporcie

 
GRI content index

     
G4-32

+

  Tabela GRI Indeks

Assurance

     
G4-33

    Raport nie został poddany formalnej zewnętrznej weryfikacji z uwagi na koszty związane z procesem.

Governance (governance structure and composition)

 

+

   
G4-34

+

Zarządzanie i ład organizacyjny

 
G4-38

     
Ethics and integrity

     
G4-56

+

O FOB

 
Wskaźniki ekonoimiczne

     
G4-DMA

Aspect:

Economic performance

+

   
G4-EC1

+

Wyniki finansowe

 
G4-EC4

+

Wyniki finansowe

 
G4-DMA

Aspect:

Resource allocation

NGO specific

Wyniki finansowe

 
G4-DMA

Aspect:

Ethical fundraising

NGO specific

  FOB kieruje się określonymi wartościami etycznymi. Oraz respektuje wartości i zasady obowiązujące w innych organizacjach

NGO8

NGO specific

Wyniki finansowe

 
Wskaźniki środowiskowe

     
DMA G4

Aspect:

Emissions

+

O raporcie

 
G4-EN19

+

O raporcie

Dzielenie się wiedzą

 
Praktyki dotyczące zatrudnienia i godnej pracy

     
G4-DMA

Aspect:

Employment

  Zrównoważone warunki pracy

 
G4-LA1

+

Zrównoważone warunki pracy

 
G4-LA3

+

Zrównoważone warunki pracy

 
G4-DMA

Aspect:

Training and education

+

   
G4-LA9

+

Zarządzanie wiedzą

 
G4-LA11

  Zrównoważone warunki pracy

 
G4-DMA

Aspect:

Diversity and equal opportunity

     
G4-LA12

+

Zrównoważone warunki pracy

 
G4-DMA

Aspect:

Equal remuneration for women and men

     
G4-LA13

+

Zrównoważone warunki pracy

 
Odpowiedzialność za oferowane produkty i usługi

     
G4-DMA

Aspect:

Marketing communications

+

   
G4-PR7

    Nie występowały

NGO10

NGO specific

  FOB kieruje się określonymi wartościami etycznymi. Oraz respektuje wartości i zasady obowiązujące w innych organizacjach

G4-DMA

Aspect

Affected stakeholder engagement

NGO specific

Interesariusze

 
G4-DMA

Aspect:

Feedback, complaint and action

NGO specific

FOB i Firmy

FOB i Środowisko akademickie

FOB i Dziennikarze

FOB i Organizacje pozarządowe

 
G4-DMA

Aspect:

Monitoring, evaluation and learning

 

NGO specific

FOB i Firmy

FOB i Środowisko akademickie

FOB i Dziennikarze

FOB i Organizacje pozarządowe

 
G4-DMA

Gender and diveristy

NGO specific

Zrównoważone warunki pracy

Przeciwdziałanie dyskryminacji

 
G4-DMA

Aspect:

Public awareness and advocacy

NGO specific

FOB i Firmy

FOB i Środowisko akademickie

FOB i Dziennikarze

FOB i Organizacje pozarządowe

Współpraca z sektorem publicznym

Promocja raportowania społecznego

Przeciwdziałanie dyskryminacji

Zrównoważona przyszłość

 

 
G4-DMA

Aspect:

Coordination

NGO specific

FOB i Firmy

FOB i Środowisko akademickie

FOB i Dziennikarze

FOB i Organizacje pozarządowe

Współpraca z sektorem publicznym

Promocja raportowania społecznego

Przeciwdziałanie dyskryminacji

Zrównoważona przyszłość