Kluczowe osiągnięcia

Rok 2017 i 2018 to przede wszystkim skupienie się na takich tematach jak: raportowanie niefinansowe, SDGs, GOZ, 100-lecie Niepodległości i wywalczenie przez kobiety praw wyborczych.

FOB konsekwentnie realizuje cele związane ze zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością zarówno poprzez inicjowanie nowych projektów, jak i umacnianie i promocję tych, działań, które na przestrzeni ostatnich lat sprawdziły i dają podstawy do faktycznej zmiany wiedzy, postaw i organizacji CSR w polskich warunkach społeczno-gospodarczych.

Informacje o bieżących działach FOB znaleźć można na stronie internetowej www.odpowiedzialny biznes.pl oraz w sprawozdaniach merytorycznych.

Nasze ociągnięcia