Warsztaty

[203-2] Działalność edukacyjna związana z organizacją szkoleń i warsztatów zapoczątkowana została w 2016 roku i kontynuowana w okresie raportowania 2017-2018. Cykl warsztatów i szkoleń otwartych oraz zamkniętych dla przedsiębiorców zainteresowanych problematyką CSR i zrównoważonego rozwoju pozwala na uzupełnienie oferty stowarzyszenia i sprostanie indywidualnym potrzebom i oczekiwaniom klientów.

W latach 2017-2018 przeprowadzono 15 szkoleń, dla 13 różnych organizacji pozarządowych i firm, w tym administracji publicznej,  w których wzięło udział ponad  500 osób.

W 2018 roku FOB przeprowadził też dwudniowe warsztaty dla organizacji ukraińskich.