Administracja

Forum Odpowiedzialnego Biznesu współpracuje z administracja publiczną, m.in. z  Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Głównym Urzędem Statystycznym.

W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju został powołany Zespół do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Zespół ten jest platformą współpracy administracji rządowej z przedstawicielami biznesu i partnerami społeczno-gospodarczymi na rzecz adaptacji do wyzwań zrównoważonego rozwoju poprzez upowszechnianie społecznej odpowiedzialności w praktykach rynkowych. Zadania Zespołu realizowane są w ramach wyspecjalizowanych grup roboczych. Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 2018 r. koordynuje grupę  roboczą do spraw konsumenckich. Organizacja współpracuje również z Ministerstwem Rozwoju i Inwestycji przy realizacji Agendy 2030.