Media

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest ważnym partnerem dla mediów. Wspiera upowszechnianie społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju poprzez różnorodne formy aktywności takie jak: