Uczelnie

[203-2] Środowisko akademickie to ważny interesariusz dla działań społecznie odpowiedzialnych. Współpraca z uczelniami dotyczy zarówno pracowników nauki jak i studentów. FOB zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli do dzielenia się wiedzą poprzez publikacje i udział w konferencjach oraz współpracują jako ekspertki zewnętrzne. Jesteśmy obecni na uczelniach, patronujemy konferencjom naukowym oraz angażujemy studentki i studentów w rozwijaniu wiedzy i kompetencji dotyczących CSR poprzez program Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.

Ważną inicjatywą, w której uczestniczyło Forum Odpowiedzialnego Biznesu była Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Deklaracja jest wynikiem prac grupy roboczej działającej w ramach zespołu ds. społecznej odpowiedzialności w Ministerstwo Rozwoju i Inwestycji. Zawiera zasady społecznej odpowiedzialności, które powinny wdrażać uczelnie.

16 listopada 2017 roku pierwsze 23 uczelnie podpisały dokument.