Współpraca międzynarodowa

W 2017 roku i w 2018 roku FOB kontynuował współpracę międzynarodową z organizacji koordynującymi narodowe Karty Różnorodności w ramach Diveristy Charters Platform pod Patronatem Komisji Europejskiej uczestnicząc wraz z wybranymi Sygnatariuszami Karty Różnorodności w dorocznych konferencjach oraz w wizytach studyjnych m.in. w Irlandii, Francji, Czechach, Portugalii.

W maju 2017 r. przedstawiciele FOB uczestniczyli w Brukseli w SDG Summit, gdzie swoje praktyki zaprezentowała m.in. Polpharma.

W 2017 r. wystartował dwuletni program EU Talent finansowany przez Komisje Europejską, którego celem jest tworzenie krajowych i europejskich inicjatyw edukacyjnych, pomagających małym i średnim firmom w zapewnieniu większej liczby miejsc i lepszych warunków dla stażystów. W ramach tego projektu w 2017 r. odbyło się 1 spotkanie i 3 webinaria. W 2018 r. kontynuowaliśmy koordynację programu EU Talent współfinansowanego przez Komisję Europejską i w drugim roku tego programu przeprowadziliśmy 2 spotkania i 1 webinarium.

W ramach współpracy międzynarodowej dn. 18-19.10.2018 r. w Warszawie odbyło się spotkanie organizacji członkowskich CSR Europe (National Partners Organizations’ meetings). Wydarzenie miało charakter zamknięty. Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele europejskich organizacji działających na rzecz CSR oraz firmy partnerskie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Na spotkaniu rozmawiano o jakości edukacji i godnej pracy, zarządzaniu różnorodnością, zrównoważonych miastach i społeczności, o gospodarce obiegu zamkniętego.