Słowo od prezeski

[102-14, 102-15]

Szanowni Państwo,

to już czwarty raport społeczny stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). Dokument obejmuje lata 2017-2018. Oddając go w Państwa ręce mamy nadzieję na szczere komentarze. W dokumencie przedstawiliśmy nasze osiągnięcia i sukcesy, ale również wyzwania, przed którymi stoimy. Publikacja raportu to również możliwość oceny własnych wpływów, możliwości i ryzyka.

Jako organizacja pozarządowa z prawie dwudziestoletnią tradycją realizujemy szereg programów, które stały się lustrem i kompasem odpowiedzialnego biznesu w Polsce, jak choćby Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki, Karta Różnorodności, konkurs Raporty Społeczne wspólnie z firmą Deloitte Polska czy konkurs Pióro Odpowiedzialności, Ludzie, którzy zmieniają biznes czy Targi CSR. To szansa na budowanie dobrych relacji z interesariuszami z różnych sektorów, siła dzięki której nasza organizacja ma wpływ na otoczenie, a zarazem spore wyzwanie. Jak sprostać szybko zmieniającej się rzeczywistości i wyzwaniom zrównoważonego rozwoju, które wymagają nowych działań i innowacyjnych pomysłów, a równocześnie realizować te już sprawdzone, jednak wciąż potrzebne i pracochłonne w niewielkiej organizacji o ograniczonych zasobach? Jak wypełniając misję popularyzacji idei zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w Polsce, odpowiadać skutecznie na potrzeby głównych interesariuszy z Programu Partnerstwa, dzięki którym nasza organizacja istnieje, poprzez cykliczne programy, badania i publikacje, otwierając się równocześnie na nowe projekty? Siłą Forum Odpowiedzialnego Biznesu są ludzie – Zespół i Współpracowniczki i Współpracownicy Programu Partnerstwa gotowi dzielić się wiedzą i umiejętnościami. Słowa te brzmią najmocniej w niewielkich organizacjach, takich jak nasza. Zatem też budowa stabilnego zespołu jest zdecydowanie jednym z naszych priorytetów. Czas rynku pracowników może mu nie sprzyjać, tym z większą satysfakcją możemy patrzeć na wydłużający się staż pracy pracowniczek i pracowników Forum oraz szereg aplikacji, które otrzymujemy w rzadko prowadzonych rekrutacjach.

Raport społeczny to jeden z elementów demonstrowania przez FOB przejrzystości w zarządzaniu organizacją. Chcemy być dobrym przykładem dla swojego sektora i wiarygodni dla biznesu, który zachęcamy do ujawniania swoich informacji niefinansowych. Poprzez komunikację z interesariuszami chcemy realizować swoją misję: „Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes”, oraz wypełniać postanowienia zawarte w Strategii FOB na lata 2015-2018.

Biorąc pod uwagę znaczenie dla naszej organizacji wartości takich jak: odwaga, współpraca, wiedza i wreszcie spójność, żywimy nadzieję, że raport sprosta Państwa oczekiwaniom i dostarczy wielu informacji przydatnych do rozwijania społecznej odpowiedzialności, także w partnerstwach międzysektorowych. Liczymy, że będziemy inspiracją dla organizacji pozarządowych, które profesjonalizując swoje działania poszukują skutecznych sposobów na komunikację z otoczeniem zewnętrznym i uwiarygodnienie swoich aktywności.

Ostatnie dwa lata w realizacji strategii 2015-2018 Forum Odpowiedzialnego Biznesu, to czas osiągania założonych w niej celów, rozwijania działań edukacyjnych i szkoleniowych oraz inicjatyw sprzyjających współpracy i integracji międzysektorowej.

W 2017 r. Forum Odpowiedzialnego Biznesu uruchomiło stronę poświęconą wiedzy i bieżącym informacjom na temat Agendy 2030 i zawartym w niej Celom Zrównoważonego Rozwoju. Inauguracja platformy miała miejsce 24.10.2017 r., w międzynarodowym Dniu ONZ.

W 2018 obchodziliśmy stulecie odzyskania niepodległości w Polsce. Forum Odpowiedzialnego Biznesu włączyło się w te obchody wydając publikację Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 1918-1939. Dobre praktyki”. W pracy opisano dwudziestolecie międzywojenne jako czas formowania się zarówno nowej państwowości, jak i polskiej gospodarki. W okresie przemian pojawiły się również inicjatywy przedsiębiorców, którzy stali się prekursorami społecznej odpowiedzialności biznesu w kraju. Z kolei 19 listopada 2018 r. odbyła się konferencja nt. 100 lat praw wyborczych kobiet „Praca, Rodzina, Rozwój – perspektywa równych szans.”, w ten sposób uczciliśmy inną ważną rocznicę przypadającą na rok 2018.
W 2018 odbyła się kolejna, siódma już edycja Targów CSR, na której co dwa lata spotyka się środowisko specjalistów zajmujących się problematyką społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju oraz osób zaineresowanych poszerzaniem wiedzy w tym zakresie.

Podczas 7. Targów CSR rozpoczęła swoją działalność Rada Odpowiedzialnego Przywództwa.

Aktywnie uczestniczymy w debacie na temat zrównoważonego rozwoju. Regularnie organizujemy spotkania tematyczne poświęcone Celom Zrównoważonego Rozwoju 2030 jak: „Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) – perspektywa biznesu. Rola SDGs w biznesie, dobre praktyki firm oraz wyzwania związane z celami.”, „SDGs w strategii firmy” czy SDG Masterclass” oraz „Train the trainer SDG Masterclass” przeprowadzone przez przedstawicieli CSR Europe. Ważnym punktem na mapie naszych działań w tym obszarze była publikacja „17 wyzwań dla Polski – 17 odpowiedzi. Co firmy w Polsce mogą zrobić dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju?”

Mając świadomość wyzwań zrównoważonego rozwoju i następujących na naszych oczach zmian, chcemy być ich częścią przybliżając różne sektory do praktycznej realizacji idei.

FOB jest sygnatariuszem inicjatywy Global Compact, członkiem CSR Europe i World Business Council for Sustainable Development oraz uczestnikiem Platformy Kart Różnorodności pozostającej pod patronatem Komisji Europejskiej. To dla nas duży zaszczyt, ale i odpowiedzialność za działania i projekty wspierające realizację celów tak znaczących podmiotów oraz przenoszenie światowych trendów na polski grunt. Niniejszy raport powstał w oparciu o Standard Global Reporting Initiative. Dane przedstawiane w dokumencie zebrano wewnętrznie, dotyczą lat 2017-2018.

Z życzeniami ciekawej lektury i z nadzieją na Państwa uwagi i komentarze,

Dominika Bettman