Łańcuch dostaw

[102-9] Zagadnienie, które od kilku lat jest coraz częściej poruszane w debacie o społecznej odpowiedzialności to budowanie relacji z dostawcami. Dostawcy to kluczowy interesariusz każdej organizacji bez względu na profil organizacyjny. Mamy świadomość, że wysoka jakość oferowanych przez nas produktów i rezultatów podejmowanych aktywności jak publikacje czy konferencje to wynik współpracy z naszymi dostawcami. W relacjach z dostawcami orientujemy się na współpracę długoterminową minimalizując tym samym ryzyko zdarzeń niepożądanych. W przypadku nowych dostawców zwracamy uwagę na kwestie środowiskowe i społeczne. Korzystamy z usług i wyrobów podmiotów ekonomii społecznej. Do stałej grupy dostawców towarów i usług  zaliczamy 19 podmiotów.

P decydując się na współpracę podpisują dokument regulujący kwestie etyczne nawiązanej relacji (Postępowanie wewnętrzne w przypadku informacji o działaniach niezgodnych z ideą CSR prowadzonych przez firmy należące do grona partnerów strategicznych lub partnerów wspierających Forum Odpowiedzialnego Biznesu).

W latach 2017-2018 nie prowadzono kontroli ani audytów u dostawców.