O FOB

[102-2, 102-4, 102-6, 102-7] Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest organizacją ekspercką. Partnerem dla rozwoju społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce różnych sektorów. Inicjatorem i propagatorem różnorodnych przedsięwzięć sprzyjających budowania partnerstw międzysektorowych, rozwijających wiedzę i kompetencje w kluczowych dla CSR obszarach. Jako organizacja promującą ideę społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju w FOB bierze pod uwagę swoje wpływy na społeczeństwo i środowiskowe starając się nimi zarządzać. Mając świadomość swojego oddziaływania na rozwój CSR FOB dokłada wszelkich starań, aby podejmowane inicjatywy odpowiadały na realne potrzeby i oczekiwania różnych grup interesariuszy.

[102-16] W swojej praktyce działania FOB realizuje przyjętą misję:

Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes.

Odnosząc się również do wizji:

Jesteśmy platformą współpracy i dialogu wyznaczającą trendy oraz kierunki odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce. W tym celu inicjujemy programy i projekty dające możliwość poznania idei odpowiedzialności oraz wdrożenia jej w życie w każdej zainteresowanej organizacji biznesowej. Kładziemy nacisk na współpracę międzysektorową, dzięki której możliwa jest faktyczna zmiana.

Oraz wartości, jakimi są:

  • Odwaga, która oznacza dla nas otwartość, innowacyjność, zaangażowanie
  • Spójność, która oznacza dla nas konsekwencję, niezależność i etykę
  • Wiedza, która oznacza dla nas rozwój i podejście merytoryczne
  • Współpraca, która oznacza dla nas szacunek dla różnorodności i otwartość na inne organizacje i osoby

[102-3, 102-12] Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu zostało powołane w 2000 roku. Siedziba organizacji mieści się w Warszawie przy ulicy Szpitalnej 5/20. FOB jest organizacją ponadlokalną i jego działalność obejmuje cały kraj. Współpracuje z CSR Europe, WBCSD, Global Reporting Initiative, a od 2016 r. także z Sustainable Development Solutions Network i jest sygnatariuszem inicjatyw międzynarodowych zajmujących się tematyką społecznej odpowiedzialności (Global Compact) oraz platformy Diversity Charters Platform pozostającej pod patronatem Komisji Europejskiej.  Dzięki temu działania i osiągnięcia FOB oraz jej partnerów widoczne są również zagranicą.

[102-13] Za strategiczne uznajemy członkostwo w CSR Europe, WBCSD, Global Reporting Initative oraz Diveristy Charters Platform.