Analizujemy

Podobnie jak w ubiegłych latach Forum Odpowiedzialnego Biznesu podjęło wysiłek związany z badaniem rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Tematy podjętych projektów badawczych to odpowiedź na obserwowane trendy i potrzeby płynące z otoczenia. Badanie kwestii związanych ze społeczną odpowiedzialnością to proces dostarczający wielu cennych informacji o zachowaniach biznesu ale i konsumentów. Przedsięwzięcia badawcze realizowane są wspólnie z naszymi partnerami. FOB zapraszany jest do udziału w różnych inicjatywach jak partner merytoryczny co bardzo cieszy.

Każde działanie powinno wynikać z dążenia do osiągnięcia celu. A dążenie do osiągnięcia celu musi mieć swoje uzasadnienie. W obecnym świecie VUKA - pełnym chaosu, niepewności, nadmiaru często sprzecznej ze sobą wiedzy i powszechnej obecności fake-newsów (dawniej zwanych kłamstwami) posiadanie rzetelnej wiedzy, która pozwoli nam obrać właściwy kierunek jest absolutnie kluczowe.

Taką podstawę do działania dają m.in. badania w obszarze CSR. Trzeba pamiętać, że obszar zrównoważonego rozwoju jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi działalności firm, jest też obszarem gdzie następują szybkie zmiany w prawie, a wzajemne relacje pomiędzy oczekiwaniami konsumentów, pracowników, propozycjami firm i możliwościami technologicznymi dopiero się kształtują. Badania wnoszą tutaj konkretną wiedzę o otaczającej nasz rzeczywistości.

FOB w kolejnych latach będzie nadal podejmował nowe, ważne i ciekawe tematy, aby zwiększać wiedzę o ważnych obszarach zrównoważonego rozwoju w Polsce.

 

Tadeusz Joniewicz
Menadżer ds. zarządzania wiedzą w FOB

Rok 2019 w FOB – badania i raporty

Badanie „Konsumenci a gospodarka obiegu zamkniętego”

Zrealizowane przez ARC Rynek i opinia badanie służyło poznaniu wiedzy i postaw Polaków na temat gospodarki o obiegu zamkniętym. FOB był patronem merytorycznym badania.

Raport „Branża hostess w Polsce. Główne problemy i kontrowersje”

Raport pokazujący realia pracy hostess, który to rynek był dotąd rzadko zauważany w analizach dotyczących warunków pracy, przygotowany z inicjatywy: Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej, Forum odpowiedzialnego Biznesu

III Ogólnopolskie Badanie Wolontariatu Pracowniczego

III Ogólnopolskie Badanie Wolontariatu Pracowniczego, które ukazało się z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, przypadającego 5 grudnia przygotowało Forum Odpowiedzialnego Biznesu wraz z Centrum Wolontariatu, a zrealizowało Puzzle Research. Partnerami badania były Fundacja Orange oraz Fundacja Citi Handlowy im. L. Kronenberga.

Zarządzanie Różnorodnością. Stan Zarządzania Różnorodnością w polskich firmach

Zrealizowane we współpracy z Instytutem Orgmasz, a wykonane przez firmę PBS badanie dotyczące zarządzania różnorodnością wśród Sygnatariuszy KR oraz na próbie ogólnopolskiej; prezentacja wyników odbyła się podczas Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności 23 maja 2019 r.

Badanie „Czy ekologia jest w modzie? Raport o odpowiedzialnej konsumpcji i zrównoważonej modzie w Polsce”.

Raport Accenture, FashionBiznes.pl i Forum Odpowiedzialnego Biznesu, partnera merytorycznego badania, przedstawia charakterystykę zachowań Polaków w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji odzieży, obuwia i akcesoriów oraz stopień realizacji zasad zrównoważonej mody.

W 2019 r. rozpoczęto realizację badania: Praca zawodowa a pełnienie ról opiekuńczych przez kobiety i mężczyzn w Polsce, wyniki opublikowane zostały w 2020r. Badanie realizowane było przez firmę Puzzle Research. Partnerami badania był Santander Bank Polska i Henkel Polska.

Perspektywa Partnera

Średnia wielu Polek i Polaków systematycznie rośnie, stwarzając poważne wyzwania ekonomiczne i społeczne dla obecnych i przyszłych pokoleń. Problem starzejącego się społeczeństwa szczególnie dotyka osoby łączące pracę zawodową z obowiązkami opiekuńczymi, które często nie mają dostępu do narzędzi wspierających. Dlatego tak ważna jest współpraca biznesu i organizacji takich jak Forum Odpowiedzialnego Biznesu, by promować dobre praktyki z zakresu work-life balance i wdrażać rozwiązania ułatwiające opiekę nad osobami starszymi dla pracujących kobiet i mężczyzn.

Dorota Strosznajder
Corporate Communication Director
Henkel Polska