Słowo od prezeski

[102-14, 102-15, 102-1, 102-52]

Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością publikujemy piąty raport społecznej odpowiedzialności Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tym razem zdecydowaliśmy się na raportowanie w okresie rocznym stąd dane zawarte w dokumencie obejmują tylko rok 2019. Raport ma nowy układ treści przy zachowaniu logiki raportowania zgodnego ze standardami GRI.

Gdy kończymy prace nad raportem, wciąż trwa epidemia COVID-19. Jest to dla wszystkich nowa i nieprzewidziana sytuacja. Także przed nami  postawiła wiele wyzwań, trudności i wywołała niepewność,  co do tego co wydarzy się w najbliższych miesiącach. Już teraz widać zmiany w relacjach społecznych i gospodarczych. To wielki sprawdzian z odpowiedzialności nas wszystkich, w tym biznesu.

Podobnie jak w ubiegłych latach staraliśmy się pokazać Państwu nasze zaangażowanie i podejmowane przez nas aktywności i wyzwania, inicjowane projekty, wreszcie reakcję na ryzyka czy korzystanie z szans, jakie daje społeczna odpowiedzialność. W raporcie znaleźć można również informacje dotyczące zarządzania organizacją, w tym finansami czy tworzeniem włączających warunków pracy. Jako organizacja pozarządowa chcemy pokazywać innym wartość raportowania pozafinansowego. Raport CSR to dowód przejrzystości i profesjonalizmu. Jest to jednocześnie jeden ze sposobów na komunikowanie się z różnorodnymi grupami interesariuszy.

W codziennej aktywności kierujemy się naszymi wartościami: odwagą, współpracą, wiedzą i spójnością, mając nadzieję na budowanie mostów współpracy i porozumienia między różnymi organizacjami, pobudzając motywację do podejmowania kolejnych przedsięwzięć na rzecz CSR w Polsce.

Rok 2019 był początkiem realizacji nowej strategii, jaką FOB przyjęło na kolejne trzy lata. Głównymi założeniami strategii są: edukacja, eksperckość, partnerstwa i rozwój organizacji.

Chcemy edukować, działać na rzecz oraz promować ideę społecznej odpowiedzialności wśród środowiska biznesowego i pozostałych sektorów. Stąd w roku 2019 kontynuowaliśmy nasze flagowe programy, ale również rozpoczęliśmy nowe przedsięwzięcia jak np. Diversity & Inclusion Index czy współpracę z SWPS przy realizacji przedmiotu „Zrównoważony rozwój” na studiach podyplomowych, a także projekt video #OdPOWIEDZialnie, poświęcony praktycznym aspektom prowadzenia działań z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. W 2019 roku rozpoczęliśmy też przygotowania do obchodów 20lecia biznesu społecznie odpowiedzialnego w Polsce.

Wspieramy rozwój społecznej odpowiedzialności wśród naszych partnerów. Jednocześnie sami uczymy się od innych. FOB jest sygnatariuszem inicjatywy Global Compact, członkiem CSR Europe i World Business Council for Sustainable Development oraz uczestnikiem Platformy Kart Różnorodności pozostającej pod patronatem Komisji Europejskiej. Uczestnicząc w międzynarodowych inicjatywach nie zapominamy o zaszczepianiu nowych idei w polskim środowisku biznesowym.

Dzieląc się z Państwem naszymi osiągnięciami, ale i wyzwaniami mamy nadzieję na dobre przyjęcie i informację zwrotną, która pozwoli nam z jeszcze większą precyzją odpowiadać na Państwa potrzeby i oczekiwania jako naszych interesariuszy.

Prezentując najnowszy raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu równocześnie informuję, że ze względów osobistych nie podjęłam się kandydowania na stanowisko Prezeski w nowej kadencji Zarządu. Dziękuję Państwu za minione trzy lata, bardzo inspirującej dla mnie współpracy i mam nadzieję na jej kontynuację, już w nowej formule jako Przewodnicząca j Rady Odpowiedzialnego Przywództwa Forum. Jestem pewna, że możliwość inspirowania i wspierania w gronie osób zarządzających organizacjami, więc odpowiedzialnych za ich zrównoważony rozwój - którą daje Rada - jest obecnie potrzebna jak nigdy wcześniej,

Z poważaniem i serdecznymi pozdrowieniami,

Dominika Bettman