Raport Społeczny za lata 2013-2014

Od 15 lat
kształtujemy, analizujemy i promujemy CSR

Czytaj raport

Inspirujemy biznes, który zmienia świat i łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes.

Oddajemy w Państwa ręce drugi Raport Społeczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu za lata 2013-2014.
Chcemy pokazać jakie znaczenie mają dla nas kwestie zrównoważonego rozwoju, jak również zachęcić inne organizacje do przyjrzenia się i próby raportowania aspektów ich własnej działalności. Liczę, że będziemy inspirować inne NGOsy, chociaż zdaję sobie sprawę, że proces ten jest niełatwy i z pewnością czasochłonny.

Życzę miłej lektury,

Mirella Panek - Owsiańska
Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Strategia i profil organizacji

Forum Odpowiedzialnego Biznesu to najdłużej działająca organizacja zajmująca się CSR w Polsce. Raport jest naturalną konsekwencją realizowanych działań i projektów.

7
członków i członkiń
zarządu
15
pracowników
i pracowniczek
554
tys. zł
przychody
z działalności
statutowej
10
dostawców
produktów i usług

Rozwój kapitału ludzkiego i intelektualnego

W swoich działaniach dążymy do budowania kultury organizacyjnej sprzyjającej pogłębianiu wiedzy oraz wykorzystywaniu jej w codziennych aktywnościach, która bliska jest modelowi organizacji uczącej się.

3
lata
2
miesiące
średni czas
pracy w FOB
1000
godzin szkoleń
i kursów
354
tys.
odsłon serwisu
odpowiedzialnybiznes.pl

Edukacja i promocja CSR

Stwarzamy przedsiębiorstwom wiele możliwości ułatwiających rozwój w obszarze społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.

10
tys.
odbiorców i odbiorczyń
Programu Liga
Odpowiedzialnego Biznesu
Nasza prezeska otrzymała
złoty krzyż zasługi.
116
artykułów zgłoszonych
do konkursu pióro
odpowiedzialności

Kwestie społeczno-gospodarcze

Monitorujemy to, co dzieje się w naszym otoczeniu. Zajmujemy się kwestiami ważnymi dla gospodarki i społeczeństwa. Budujemy partnerską sieć relacji. Wspieramy i współpracujemy z przedstawicielami wszystkich sektorów.

Współpracujemy
z sektorem publicznym
32
raporty zgłoszone
w ramach konkursu
"raporty społeczne"
102
sygnatariuszy
koordynowanej przez
nas karty różnorodności
w 2014 r.