Indeks GRI

RAPORT SPOŁECZNY FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU ZA LATA 2013-2014
GRI CONTENT INDEX FOR „IN ACCORDANCE” – CORE

Aspekty i wskaźniki
Uzupełnienie wskaźnika / aspektu dla NGO (+) lub aspekt /wskaźnik specyficzny dla NGO Część raportu Uwagi
General standard disclousers
Strategy and analysis
G4-1 + List Prezeski
G4-2
Organisational profile
G4-3 + O FOB
G4-4 + O FOB
G4-5 + O FOB
G4-6 + O FOB
G4-7 + Zarządzanie i ład organizacyjny
GR-8 + O FOB
G4-9 + Zarządzanie i ład organizacyjny
G4-10 + Zrównoważone warunki pracy
G4-11 Nie dotyczy – w FOB nie ma porozumień zbiorowych
G4-12 + Interesariusze

  • łańcuch dostaw organizacji
G4-13 brak istotnych zmian
Commitments to external initiative
G4-14 Zakres działalności FOB nie powoduje dużego ryzyka środowiskowego. Podejmowane działania na rzecz środowiska mają za zadanie ograniczać negatywne oddziaływanie, jakie występuje w związku z funkcjonowaniem organizacji. W raportowanym okresie organizacja nie stosowała specjalnych procedur związanych z zarządzaniem ryzykiem środowiskowym
G4-15 + O raporcie, O FOB
G4-16 O FOB
Identified material aspects and boundaries
 
G4-17 + Raporty finansowe dotyczą FOB-u jako jednej, całościowej organizacji. Nie ma oddziałów, innych lokalizacji itp
G4-18 + O raporcie
G4-19 + O raporcie
G4-20 Każdy z aspektów jest istotny dla całej organizacji
G4-21

 

Brak
G4-22 + O raporcie
G4-23 + O raporcie
Stakeholder engagement
G4-24 + Interesariusze
G4-25 Interesariusze
G4-26 Interesariusze
G4-27 O raporcie

Interesariusze

Report profile
G4-28 + O raporcie
G4-29 + O raporcie
G4-30 + O raporcie
G4-31 + O raporcie
GRI content index
G4-32 + Tabela GRI Indeks
Assurance
G4-33 Raport nie został poddany formalnej zewnętrznej weryfikacji z uwagi na koszty związane z procesem.
Governance (governance structure and composition) +
G4-34

 

+ Zarządzanie i ład organizacyjny
G4-38
Ethics and integrity
G4-56 + O FOB
Wskaźniki ekonoimiczne
G4-DMA

Aspect:

Economic performance

+
G4-EC1 + Wyniki finansowe
G4-EC4 + Wyniki finansowe
G4-DMA

Aspect:

Resource allocation

NGO specific Wyniki finansowe
G4-DMA

Aspect:

Ethical fundraising

NGO specific FOB kieruje się określonymi wartościami etycznymi. Oraz respektuje wartości i zasady obowiązujące w innych organizacjach
NGO8 NGO specific Wyniki finansowe
Wskaźniki środowiskowe
DMA G4

Aspect:

Emissions

+ O raporcie
G4-EN19 + O raporcie

Dzielenie się wiedzą

Praktyki dotyczące zatrudnienia i godnej pracy
G4-DMA

Aspect:

Employment

Zrównoważone warunki pracy
G4-LA1 + Zrównoważone warunki pracy
G4-LA3 + Zrównoważone warunki pracy
G4-DMA

Aspect:

Training and education

+
G4-LA9 + Zarządzanie wiedzą
G4-LA11 Zrównoważone warunki pracy
G4-DMA

Aspect:

Diversity and equal opportunity

G4-LA12 + Zrównoważone warunki pracy
G4-DMA

Aspect:

Equal remuneration for women and men

G4-LA13 + Zrównoważone warunki pracy
Odpowiedzialność za oferowane produkty i usługi
G4-DMA

Aspect:

Marketing communications

+
G4-PR7 Nie występowały
NGO10 NGO specific FOB kieruje się określonymi wartościami etycznymi. Oraz respektuje wartości i zasady obowiązujące w innych organizacjach
G4-DMA

Aspect

Affected stakeholder engagement

NGO specific Interesariusze
G4-DMA

Aspect:

Feedback, complaint and action

NGO specific FOB i Firmy

FOB i Środowisko akademickie

FOB i Dziennikarze

FOB i Organizacje pozarządowe

G4-DMA

Aspect:

Monitoring, evaluation and learning

 

NGO specific FOB i Firmy

FOB i Środowisko akademickie

FOB i Dziennikarze

FOB i Organizacje pozarządowe

G4-DMA

Gender and diveristy

NGO specific Zrównoważone warunki pracy

Przeciwdziałanie dyskryminacji

G4-DMA

Aspect:

Public awareness and advocacy

NGO specific FOB i Firmy

FOB i Środowisko akademickie

FOB i Dziennikarze

FOB i Organizacje pozarządowe

Współpraca z sektorem publicznym

Promocja raportowania społecznego

Przeciwdziałanie dyskryminacji

Zrównoważona przyszłość

 

G4-DMA

Aspect:

Coordination

NGO specific FOB i Firmy

FOB i Środowisko akademickie

FOB i Dziennikarze

FOB i Organizacje pozarządowe

Współpraca z sektorem publicznym

Promocja raportowania społecznego

Przeciwdziałanie dyskryminacji

Zrównoważona przyszłość