Mierzenie oddziaływania

Przygotowanie całościowego systemu oceny rezultatów i wyników, jak również wpływu, okazało się zadaniem zbyt trudnym do zrealizowania w jednym okresie raportowym. Wpłynęły na to przede wszystkim zachodzące w organizacji zmiany, zarówno osobowe jak i strukturalne. Badamy zatem tak jak poprzednio rezultaty (outputs) i wyniki (outcomes), jednak nie udało nam się skonsolidować ich w jeden spójny system, jak też dodać do nich poziomu wpływu (impact).

Dokonaliśmy głębszego rozpoznania metodologii SROI poprzez udział naszej przedstawicielki w szkoleniu organizowanym przez Social Value UK (wcześniej: The SROI Network) jesienią roku 2014. Jednak wymagania związane z jej wprowadzeniem przekroczyły nasze możliwości w danym okresie. Wyzwanie pomiaru oddziaływania pozostaje zatem w dalszym ciągu wątkiem do rozwinięcia przez FOB, przy czym wydaje się, że wskazane będzie skorzystanie z zewnętrznej pomocy ekspertów w tematyce pomiaru wpływu.

Mierzenie oddziaływania społecznego to ważna i zarazem bardzo złożona kwestia. Nie dziwi więc fakt, że wiele organizacji mimo wysiłku podejmowanego na rzecz ewaluacji prowadzonych przez siebie działań nadal nie wypracowała satysfakcjonującej formuły oceny wpływu społecznego. Jednym ze sposobów na analizę tego jak dane przedsięwzięcie przekłada się na wartość społeczną jest metodyka SROI (Social Return of Investment), która wskazuje sposób pomiaru i zarządzania wpływem społecznym (Social Impact Assessment) podobnie do wpływu środowiskowego (Environmental Impact Assessment).

Agata Rudnicka, komentarz FOB