Promocja raportowania społecznego

FOB śledzi bieżące trendy i stara się na nie odpowiadać. Rok 2014 można uznać za rok, w którym kwestią kluczową dla CSR było raportowanie pozafinansowe. Za sprawą Komisji Europejskiej, która opublikowała dyrektywę dotyczącą raportowania kwestii społecznych i środowiskowych Disclosure of non-financial and diversity information by certain large companies and groups - Dyrektywa ws. ujawniania informacji niefinansowych

W ramach działań edukacyjnych FOB zorganizował spotkanie tematyczne, jak optymalizować raportowanie w firmie (20.05.2014), w którym wzięli udział przedstawiciele firm - Partnerów Strategicznych FOB i firm, które zgłosiły swoje raporty społeczne do Konkursu Raporty Społeczne. Spotkanie poprowadziła Małgorzata Szewc z Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów. Jego celem było zaznajomienie z głównymi zapisami Dyrektywy.

Z inicjatywy FOB powstała publikacja „Wspólna odpowiedzialność. Rola raportowania społecznego” będąca pierwszym w Polsce kompleksowym opracowaniem na temat raportowania. Dodatkową wartością publikacji jest przedstawienie problematyki raportowania z różnych perspektyw: od strony przedsiębiorstw, dziennikarzy czy inwestorów. Obok tła teoretycznego publikacja jest źródłem wiedzy praktycznej.

Lata 2013 i 2014 to także kontynuacja działań promujących raportowanie społeczne za pośrednictwem konkursu Raporty Społeczne, współorganizowanego w latach 2013-2014 przez FOB, PwC i SGS. W edycjach obejmujących okres raportowania zgłoszono po 32 raporty.

FOB uczestniczył również w szkoleniu dla Programu Partnerstwa GRI – G4, dotyczącym nowej generacji wytycznych do raportowania (12.02.2014)

Raportowanie pozafinansowe to trend, który w ostatnich latach ponownie nabiera znaczenia. Mimo iż niektóre organizacje mogą pochwalić się kilkoma sprawozdaniami z działalności pozafinansowej to biorąc pod uwagę liczbę wszystkich przedsiębiorstw w Polsce są to nadal pojedyncze przypadki. Działalność KE zmierza w kierunku uporządkowania kwestii raportowania pozafinansowego i nałożenia obowiązku sprawozdawczego, w tym w pierwszej kolejności na przedsiębiorstwa największe, oraz zachęca do przejrzystości działania na poziomie strategicznym. Stąd tak ważne wydaje się podjęcie debaty, w jaki sposób raportować by odpowiadać na faktyczne potrzeby i oczekiwania interesariuszy. Nieoceniony wkład w tym zakresie mają firmy, które jako liderzy w swoich branżach zdecydowali się na komunikowanie o swoich wynikach społecznych i środowiskowych. Dobre praktyki i upowszechnianie wiedzy o raportowaniu pozafinansowym są ważnym elementem budowania świadomości wśród przedsiębiorstw w tym zakresie.

Agata Rudnicka, komentarz FOB