Rozwój wiedzy o CSR

Wiedza i informacje dotyczące społecznej odpowiedzialności to główny obszar i efekt aktywności FOB. Dążymy do ich najwyższej jakości i aktualności, poprzez zdobywanie i pogłębianie wiedzy przez pracowników i pracowniczki, oraz współpracę z ekspertami / ekspertkami z Polski i zagranicy. Dbając o jej praktyczny wymiar, zapraszamy do współpracy przedstawicieli różnych grup interesariuszy, w tym przede wszystkim firm. Eksperci oraz zespół FOB promują i upowszechniają wiedzę o CSR w czasie konferencji, debat, szkoleń a także za pośrednictwem artykułów, publikacji czy wypowiedzi w mediach.

Nie mam wątpliwości, że FOB od kilkunastu lat odgrywa kluczową rolę w rozwijaniu wiedzy o CSR w Polsce. Dziś pełni funkcję edukacyjną i reprezentacyjną, a kiedyś jako jedna z pierwszych organizacji zwróciła uwagę na etykę i odpowiedzialność, rozpoczęła na jej temat debatę publiczną i zainteresowała polski biznes. Myślę, że kluczem wypełniania misji jest fakt, że ludzie tworzący tę organizację naprawdę wierzą w to co robią, a robią to z pasją i zaangażowaniem. 

Marta Karwacka, Ekspertka zewnętrzna FOB

Publikacje FOB

W latach 2013-2014 FOB opracował 13 publikacji, 6 analiz tematycznych, 2 opracowania infograficzne i jedno badanie.

Publikacje w wersji drukowanej i elektronicznej

 

Raporty Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre Praktyki.

Cykliczna publikacja „Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki.”, przygotowywana od ponad 13 lat, ukazała się również w roku 2014 i 2015, podsumowując odpowiednio lata 2013 i 2014.

Pozostałe publikacje

6 analiz tematycznych

2 opracowania infograficzne

1 Badanie