Raport Społeczny za lata

2015-2016
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Czytaj raport

Szanowni Państwo,

z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny raport społeczny stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) za lata 2015-2016.

To ważny element realizacji naszej misji „Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes”, sformułowanej równolegle z przyjęciem Strategii FOB na lata 2014-2018. Przejrzystość, której wymierną realizacją jest m.in. raportowanie, to jeden ze strategicznych kierunków działania naszej organizacji. W kontekście wdrożenia w Polsce Dyrektywy o ujawnianiu danych niefinansowych nabiera on też szczególnego znaczenia. Przygotowując po raz trzeci raport społeczny Forum odwołujemy się także do naszych wartości – odwagi, współpracy, wiedzy i wreszcie spójności.

Życzę miłej lektury,

Dominika Bettman
Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Strategia i profil organizacji

Forum Odpowiedzialnego Biznesu to najdłużej działająca organizacja zajmująca się CSR w Polsce. Raport jest naturalną konsekwencją realizowanych działań i projektów.

7
członków i członkiń
zarządu
15
pracowników
i pracowniczek
873
tys. zł
przychody
z działalności
statutowej
18
dostawców
produktów i usług

Rozwój kapitału ludzkiego i intelektualnego

W swoich działaniach dążymy do budowania kultury organizacyjnej sprzyjającej pogłębianiu wiedzy oraz wykorzystywaniu jej w codziennych aktywnościach, która bliska jest modelowi organizacji uczącej się.

3
lata
5
miesięcy
średni czas
pracy w FOB
943
tys.
odsłon serwisu
odpowiedzialnybiznes.pl

Edukacja i promocja CSR

Stwarzamy przedsiębiorstwom wiele możliwości ułatwiających rozwój w obszarze społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.

40
ambasadorek i ambasadorów
Programu Liga
Odpowiedzialnego Biznesu
120
artykułów zgłoszonych
do konkursu pióro
odpowiedzialności

Kwestie społeczno-gospodarcze

Monitorujemy to, co dzieje się w naszym otoczeniu. Zajmujemy się kwestiami ważnymi dla gospodarki i społeczeństwa. Budujemy partnerską sieć relacji. Wspieramy i współpracujemy z przedstawicielami wszystkich sektorów.

Współpracujemy
z sektorem publicznym
72
raporty zgłoszone
w ramach konkursów
"raporty społeczne"
159
sygnatariuszy
koordynowanej przez
nas karty różnorodności
na koniec 2016 r.