Kluczowe osiągnięcia

W roku 2015 obchodziliśmy jubileusz 15-lecia partnerstwa na rzecz CSR w Polsce. Był to rok nie tylko intensywnych działań promujących samą ideę, ale również podsumowujących dotychczasowe rezultaty. Zainicjowaliśmy nowe przedsięwzięcia służące rozwojowi koncepcji oraz kontynuowaliśmy prace związane z realizacją kluczowych przedsięwzięć. W roku 2016 skupiliśmy się na kilku głównych tematach: edukacji, strategicznym podejściu do CSR, raportowaniu i przejrzystości oraz różnorodności i pracownikach. Wybrane tematy wpisują się w nasze strategiczne kierunki rozwoju.

Nasze ociągnięcia