Konferencje

Dużym wydarzeniem w roku 2015 była międzynarodowa konferencja Biznes, który zmienia świat. W wydarzeniu wzięło udział 350 osób, a gościem specjalnym był prof. Guy Standing z Uniwersytetu Londyńskiego; twórca pojęcia „prekariat”, autor książek, m.in. „Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa”.

Oprócz tego zorganizowano wiele innych wydarzeń jak np. konferencje, w czasie których prezentowane są coroczne raporty „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki” wraz z wydarzeniami regionalnymi, II. i III. Ogólnopolski Dzień Różnorodności czy konferencję towarzyszącą ogłoszeniu wyników konkursu Raporty Społeczne, o których można przeczytać na stronie odpowiedzialnybiznes.pl.