Warsztaty

W ostatnim okresie raportowania Forum Odpowiedzialnego Biznesu prowadziło szereg działań edukacyjnych w formie szkoleń i warsztatów. Część organizowanych wydarzeń realizowana jest w ramach prowadzonych długoterminowych programów jak Program Partnerstwa, Karta Różnorodności czy Liga Odpowiedzialnego Biznesu. Oprócz tego w 2016 r. FOB zainicjowało serię warsztatów i szkoleń otwartych oraz zamkniętych dla przedsiębiorców zainteresowanych problematyką CSR i zrównoważonego rozwoju. W 2016 r. zrealizowaliśmy 16 szkoleń, w których wzięło udział 497 osób.