Nasze relacje z otoczeniem

Specyfika obszaru w jakim aktywne jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu powoduje, że budowanie i utrzymywanie relacji z otoczeniem zewnętrznym jest sprawą priorytetową. Mamy świadomość, że spoczywa na nas duża odpowiedzialność za prawidłowe rozumienie i stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności wśród licznego grona odbiorców, a w szczególności przedstawicielek i przedstawicieli biznesu, do których kierujemy wiele działań. Dobieramy różnorodne narzędzia i formy przekazu, a profilując treść chcemy w bardziej uporządkowany sposób trafiać z przekazem do różnych sektorów. Staramy się docierać z wiedzą o odpowiedzialnym biznesie poprzez własne wydarzenia, jak również dzięki współpracy z reprezentantkami i reprezentantami uczelni wyższych oraz administracji publicznej. Zależy nam na tym, aby w Polsce prowadzono wysokiej jakości edukację, dzięki której przyszli menedżerowie i menedżerki oraz pracownicy i pracowniczki będą rozumieli promowaną przez nas ideę i stosowali jej założenia w swoich przedsiębiorstwach. Współpracujemy z mediami realizując projekty upowszechniające ideę CSR wśród masowego odbiorcy, aby nie tylko biznes stawał się coraz bardziej odpowiedzialny, ale również konsumenci mogli i potrafili bardziej krytycznie spojrzeć na otaczającą ich rzeczywistość gospodarczą, korzystać z przysługujących im praw i zachęcać firmy do prezentowania bardziej odpowiedzialnych społecznie postaw i zachowań. W ostatnim okresie raportowania najwięcej uwagi poświęciliśmy rozwijaniu relacji i umacnianiu współpracy z firmami, mediami oraz administracją. Nie zapomnieliśmy przy tym o uczelniach i organizacjach pozarządowych.

Szczegółowe informacje o naszych działaniach znaleźć można na stronie odpowiedzialnybiznes.pl.

Nasze relacje