Firmy

Lata 2015-2016 to czas intensywnej pracy nad rozwijaniem projektów przygotowanych z myślą o przedstawicielkach i przedstawicielach biznesu, którzy są kluczowymi interesariuszami Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Stałe kontakty z firmami pozwalają na określenie i realizację oczekiwań interesariuszy, do których należą przede wszystkim upowszechnianie wiedzy o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Zadania te realizowane są poprzez następujące narzędzia:

Wśród flagowych projektów jest Program Partnerstwa, na który składają się m.in.:

Rezultatach działań Programu Partnerstwa w latach 2015-2016

Pobierz prezentację w postaci pliku pdf

Liczba partnerów strategicznych i wspierających w latach 2015 i 2016, stan na koniec danego roku kalendarzowego.

2015 2016
Liczba partnerów strategicznych 48 49
Liczba partnerów wspierających 10 8

Drugą równie istotną inicjatywą jest Karta Różnorodności (KR). FOB jest koordynatorem Karty Różnorodności w Polsce. KR to pisemne zobowiązanie, obligujące do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Karta jest międzynarodową inicjatywą wspieraną przez Komisję Europejską. Działa obecnie (czerwiec 2017) w 18 krajach Unii Europejskiej, w Polsce od 2012 roku. Na koniec 2016 roku KR miała blisko 160 sygnatariuszy.

W latach 2015-2016 podjęto szereg działań edukacyjnych związanych z problematyką zarządzania różnorodnością, w tym m.in.:

Od 2016 roku wszystkie spotkania w ramach Karty Różnorodności miały otwarty dla wszystkich zainteresowanych i bezpłatny charakter.

Rezultatach działań Karty Różnorodności w latach 2015-2016

Pobierz prezentację w postaci pliku pdf