Media

Współpracujemy z mediami, wierząc, że idea społecznej odpowiedzialności ma szansę rozwijać się w kraju dzięki temu, że coraz więcej osób się o niej dowie i przekona o słuszności jej założeń. Odpowiadamy na zaproszenia do udziału w projektach medialnych. Występujemy w roli partnera merytorycznego dla wydawnictw poświęconych CSR oraz w mediach jako ekspertki i eksperci. Jesteśmy twórcami artykułów publikowanych na łamach wydawnictw lokalnych i krajowych.

Sami jako portal odpowiedzialnybiznes.pl udzielamy patronatów medialnych wartościowym inicjatywom organizowanym przez różne instytucje i organizacje.

Uhonorowaniem pracy dziennikarskiej na rzecz rozwoju wiedzy o wyzwaniach społecznych i środowiskowych jest konkurs Pióro odpowiedzialności. W latach 2015-2016 odbyły się kolejno 5. i 6. edycja konkursu.

Rezultaty podjętych działań w ramach współpracy z mediami


Pobierz prezentację w postaci pliku pdf