Uczelnie

FOB korzysta z wiedzy i doświadczenia pracowników naukowych. Są oni autorami i współautorami publikacji wydawanych przez naszą organizację. Zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli uczelni na konferencje, gdzie mają okazję dzielić się wiedzą i doświadczeniem w obszarze CSR. Jesteśmy obecni na wydarzeniach odbywających się na uczelniach krajowych. Udzielamy patronatów wydarzeniom o charakterze akademickim. Nieodpłatnie przekazujemy publikacje FOB do bibliotek uniwersyteckich oraz do zainteresowanych pracowników naukowych.

Dzięki programowi Liga Odpowiedzialnego Biznesu (LOB) docieramy do studentek i studentów, angażując ich i edukując o istocie społecznej odpowiedzialności. W latach 2015-2016 w ramach LOB podjęto szereg inicjatyw mających na celu edukację i tworzenie sieci liderek i liderów, przyszłych kadr w obszarze CSR. W ramach LOB funkcjonuje:

  • Program Ambasadorów CSR
  • Akademia Odpowiedzialnego Biznesu
  • Konkurs CSR
  • Program Grantowy
  • Program Mentorów CSR

Rezultaty działań Ligi Odpowiedzialnego Biznesu


Pobierz prezentację w postaci pliku pdf