O FOB

Forum to organizacja typu think-and-do-tank, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Dla FOB odpowiedzialność to branie pod uwagę wpływu organizacji na środowisko i społeczeństwo. Działamy w myśl naszej misji:

Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes.

Nie zapominamy również o tym, co nam przyświeca (wizja):

Jesteśmy platformą współpracy i dialogu wyznaczającą trendy oraz kierunki odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce. W tym celu inicjujemy programy i projekty dające możliwość poznania idei odpowiedzialności oraz wdrożenia jej w życie w każdej zainteresowanej organizacji biznesowej. Kładziemy nacisk na współpracę międzysektorową, dzięki której możliwa jest faktyczna zmiana.

Wierzymy w takie wartości jak:

  • Odwaga, która oznacza dla nas otwartość, innowacyjność, zaangażowanie
  • Spójność, która oznacza dla nas konsekwencję, niezależność i etykę
  • Wiedza, która oznacza dla nas rozwój i podejście merytoryczne
  • Współpraca, która oznacza dla nas szacunek dla różnorodności i otwartość na inne organizacje i osoby

Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu zostało powołane w 2000 roku. Siedziba organizacji mieści się w Warszawie przy ulicy Szpitalnej 5/20. Działalność FOB jest ponadlokalna i obejmuje cały kraj. Dodatkowo, organizacja współpracuje z CSR Europe, WBCSD, Global Reporting Initiative, a od 2016 r. także z Sustainable Development Solutions Network i jest sygnatariuszem inicjatyw międzynarodowych zajmujących się tematyką społecznej odpowiedzialności (Global Compact) co sprawia, że jest ona widoczna ze swoimi działaniami również poza Polską.

Za strategiczne uznajemy członkostwo w CSR Europe, WBCSD, Global Reporting Initative.

Każdego roku docieramy bezpośrednio do kilku tysięcy odbiorców w Polsce, a grono to jest znacznie szersze dzięki dotarciu pośredniemu poprzez różnorodne formy przekazu, w tym aktywności w mediach społecznościowych.