Raport Społeczny za lata

2017-2018
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Czytaj raport

Szanowni Państwo,

to już czwarty raport społeczny stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). Dokument obejmuje lata 2017-2018. Oddając go w Państwa ręce mamy nadzieję na szczere komentarze. W dokumencie przedstawiliśmy nasze osiągnięcia i sukcesy, ale również wyzwania, przed którymi stoimy. Publikacja raportu to również możliwość oceny własnych wpływów, możliwości i ryzyka.

Raport społeczny to jeden z elementów demonstrowania przez FOB przejrzystości w zarządzaniu organizacją. Chcemy być dobrym przykładem dla swojego sektora i wiarygodni dla biznesu, który zachęcamy do ujawniania swoich informacji niefinansowych. Poprzez komunikację z interesariuszami chcemy realizować swoją misję: „Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes”, oraz wypełniać postanowienia zawarte w Strategii FOB na lata 2015-2018.

Życzę miłej lektury,

Dominika Bettman
Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Strategia i profil organizacji

Forum Odpowiedzialnego Biznesu to najdłużej działająca organizacja zajmująca się CSR w Polsce. Raport jest naturalną konsekwencją realizowanych działań i projektów.

7
członków i członkiń
zarządu
16
pracowników
i pracowniczek
3,6
mln. zł
przychody
z działalności
statutowej
i gospodarczej
 
dialog
z interesariuszami

Rozwój kapitału ludzkiego i intelektualnego

W swoich działaniach dążymy do budowania kultury organizacyjnej sprzyjającej pogłębianiu wiedzy oraz wykorzystywaniu jej w codziennych aktywnościach, która bliska jest modelowi organizacji uczącej się.

3
lata
10
miesięcy
średni czas
pracy w FOB
1,1
mln.
odsłon serwisu
odpowiedzialnybiznes.pl

Edukacja i promocja CSR

Stwarzamy przedsiębiorstwom wiele możliwości ułatwiających rozwój w obszarze społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.

40
ambasadorek i ambasadorów
Programu Liga
Odpowiedzialnego Biznesu
100
artykułów zgłoszonych
do konkursu pióro
odpowiedzialności

Kwestie społeczno-gospodarcze

Monitorujemy to, co dzieje się w naszym otoczeniu. Zajmujemy się kwestiami ważnymi dla gospodarki i społeczeństwa. Budujemy partnerską sieć relacji. Wspieramy i współpracujemy z przedstawicielami wszystkich sektorów.

Współpracujemy
z sektorem publicznym
93
raporty zgłoszone
w ramach konkursów
"raporty społeczne"
246
sygnatariuszy
koordynowanej przez
nas karty różnorodności
na koniec 2018 r.