Raport Społeczny za rok

2019
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Czytaj raport

Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością publikujemy piąty raport społecznej odpowiedzialności Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tym razem zdecydowaliśmy się na raportowanie w okresie rocznym stąd dane zawarte w dokumencie obejmują tylko rok 2019. Raport ma nowy układ treści przy zachowaniu logiki raportowania zgodnego ze standardami GRI.

Podobnie jak w ubiegłych latach staraliśmy się pokazać Państwu nasze zaangażowanie i podejmowane przez nas aktywności i wyzwania, inicjowane projekty, wreszcie reakcję na ryzyka czy korzystanie z szans, jakie daje społeczna odpowiedzialność. W raporcie znaleźć można również informacje dotyczące zarządzania organizacją, w tym finansami czy tworzeniem włączających warunków pracy. Jako organizacja pozarządowa chcemy pokazywać innym wartość raportowania pozafinansowego. Raport CSR to dowód przejrzystości i profesjonalizmu. Jest to jednocześnie jeden ze sposobów na komunikowanie się z różnorodnymi grupami interesariuszy.

Życzę miłej lektury,

Dominika Bettman
Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Strategia i profil organizacji

Forum Odpowiedzialnego Biznesu to najdłużej działająca organizacja zajmująca się CSR w Polsce. Raport jest naturalną konsekwencją realizowanych działań i projektów.

6
członków i członkiń
zarządu
14
pracowników
i pracowniczek
1,9
mln. zł
przychody
z działalności
statutowej
i gospodarczej
dialog
z interesariuszami

Zrównoważone
warunki pracy

W swoich działaniach dążymy do budowania kultury organizacyjnej sprzyjającej pogłębianiu wiedzy oraz wykorzystywaniu jej w codziennych aktywnościach, która bliska jest modelowi organizacji uczącej się.

4
lata
7
miesięcy
średni czas
pracy w FOB
579
tys.
odsłon serwisu
odpowiedzialnybiznes.pl

Edukacja i promocja CSR

Stwarzamy przedsiębiorstwom wiele możliwości ułatwiających rozwój w obszarze społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.

20
ambasadorek i ambasadorów
Programu Liga
Odpowiedzialnego Biznesu
143
osoby zgłoszone
do konkursu pióro
odpowiedzialności

Kwestie społeczno-gospodarcze

Monitorujemy to, co dzieje się w naszym otoczeniu. Zajmujemy się kwestiami ważnymi dla gospodarki i społeczeństwa. Budujemy partnerską sieć relacji. Wspieramy i współpracujemy z przedstawicielami wszystkich sektorów.

Współpracujemy
z sektorem publicznym
45
publikacji zgłoszonych
w ramach konkursu
"raporty społeczne"
271
sygnatariuszy
koordynowanej przez
nas karty różnorodności
na koniec 2019 r.