Raport Społeczny za rok

2020
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Czytaj raport

Szanowni Państwo,

z przyjemnością przedstawiamy szósty już raport FOB, podobnie jak w roku ubiegłym prezentujący dane w ujęciu rocznym. Struktura raportu jest taka sama jak w dokumencie za rok 2019. Układ treści powstał z uwzględnieniem zasad zgodnych z założeniami standardów GRI.

Pandemia sprawiła, że rok 2020 był dla nas, tak jak i dla Państwa, wyjątkowy. Pełen niepewności i obaw, różnego rodzaju wyzwań, ale i czasem uczenia się nowych sposobów działania i współpracy. To także okres jubileuszu 20 lecia działalności naszej organizacji i obchodów dwudziestolecia partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce oraz realizacji kolejnych etapów strategii, którą przyjęliśmy w 2019 w takich obszarach jak: edukacja, eksperckość, partnerstwa i rozwój organizacji.

Życzę miłej lektury,

Marzena Strzelczak
Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Strategia i profil organizacji

Forum Odpowiedzialnego Biznesu to najdłużej działająca organizacja zajmująca się CSR w Polsce. Raport jest naturalną konsekwencją realizowanych działań i projektów.

6
członków i członkiń
zarządu
13
pracowników
i pracowniczek
2,09
mln. zł
przychody
z działalności
statutowej
i gospodarczej
dialog
z interesariuszami

Zrównoważone
warunki pracy

W swoich działaniach dążymy do budowania kultury organizacyjnej sprzyjającej pogłębianiu wiedzy oraz wykorzystywaniu jej w codziennych aktywnościach, która bliska jest modelowi organizacji uczącej się.

4
lata
7
miesięcy
średni czas
pracy w FOB
783
tys.
odsłon serwisu
odpowiedzialnybiznes.pl

Edukacja i promocja CSR

Stwarzamy przedsiębiorstwom wiele możliwości ułatwiających rozwój w obszarze społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.

14
ambasadorek i ambasadorów
Programu Liga
Odpowiedzialnego Biznesu
65
tekstów zgłoszonych
do konkursu Pióro
odpowiedzialności

Kwestie społeczno-gospodarcze

Monitorujemy to, co dzieje się w naszym otoczeniu. Zajmujemy się kwestiami ważnymi dla gospodarki i społeczeństwa. Budujemy partnerską sieć relacji. Wspieramy i współpracujemy z przedstawicielami wszystkich sektorów.

Współpracujemy
z sektorem publicznym
56
publikacji zgłoszonych
w ramach konkursu
„Raporty społeczne”
297
sygnatariuszy
koordynowanej przez
nas Karty różnorodności
na koniec 2020 r.