Analizujemy

Rzeczywistość w 2020 była zdominowana przez ogólnoświatową pandemię COVID 19. Świat zatrzymał się na moment próbując odnaleźć się w trudnych warunkach. Jak się okazało ważną rolę w radzeniu sobie z wyzwaniami społecznymi odegrał biznes. Jednym z celów FOB jest badanie wątków ważnych dla rozwoju społecznej odpowiedzialności stąd część inicjatyw i analiz poświęcona została podejściu przedsiębiorstw i ich odpowiedzi na sytuację pandemiczną. Oprócz tego organizacja realizowała inne działania wspierające rozwój wiedzy o CSR i zrównoważonym rozwoju w Polsce m.in. poprzez kolejną edycję badania menedżerów CSR oraz inne wydawnictwa do zapoznania z którymi serdecznie zapraszamy.

W 2020 roku w badaniach w Forum Odpowiedzialnego Biznesu łączyliśmy tradycyjne tematy dotyczące społecznej odpowiedzialności z tegorocznym „tematem przewodnim” czyli pandemią COVID-19.  Badanie dotyczące reakcji biznesu na pandemię koronawirusa przeprowadzone w marcu 2020 r. było jednym z pierwszych jakie pojawiły się w mediach w tym temacie. Pokazało, że firmy do nowej sytuacji podeszły poważnie, a pandemia wyzwoliła duże pokłady życzliwości i nadziei na pozytywne zmiany. Czy udało się je zachować po roku od rozpoczęcia pandemii?

Kolejne z naszych badań dotyczyło ról opiekuńczych z naciskiem na opiekę nad osobami starszymi. Temat ten jest niezwykle aktualny, a ze względu na zmiany demograficzne w Polsce będzie stawał się coraz ważniejszy dla pracowników, a więc także dla pracodawców.

Świętując rocznicę 20 lat istnienia i partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce dowiedzieliśmy się też od menedżerów i menedżerek CSR, że w ciągu ostatnich 5 lat upowszechniła się integracja wartości CSR z biznesową działalnością firmy. To potwierdza, że aktywne promowanie zrównoważonego rozwoju ma duże znaczenie i z upływem czasu, wraz ze zwiększaniem się oczekiwań konsumentów i inwestorów będzie coraz ważniejsze. To daje nam energię do dalszej pracy i wspierania firm w realizacji odpowiedzialnego prowadzenia biznesu.

Tadeusz Joniewicz
Menadżer ds. zarządzania wiedzą w FOB