Słowo od Prezeski

[102-1, 102-14, 102-15, 102-52]

Szanowni Państwo,

z przyjemnością przedstawiamy szósty już raport FOB, podobnie jak w roku ubiegłym prezentujący dane w ujęciu rocznym. Struktura raportu jest taka sama jak w dokumencie za rok 2019. Układ treści powstał z uwzględnieniem zasad zgodnych z założeniami standardów GRI.

Pandemia sprawiła, że rok 2020 był dla nas, tak jak i dla Państwa, wyjątkowy. Pełen niepewności i obaw, różnego rodzaju wyzwań, ale i czasem uczenia się nowych sposobów działania i współpracy. To także okres jubileuszu 20 lecia działalności naszej organizacji i obchodów dwudziestolecia partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce oraz realizacji kolejnych etapów strategii, którą przyjęliśmy w 2019 w takich obszarach jak: edukacja, eksperckość, partnerstwa i rozwój organizacji. Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy dla Państwa publikację: „Wartość biznesu – biznes oparty na wartościach. Jubileusz z pandemią w tle”, mapy działań FOB podsumowujące obszary CSR, na jakie FOB ma wpływ poprzez swoją aktywność, serię podkastów i Badanie Menedżerowie CSR.

Codziennej pracy towarzyszą przyjęte przez organizację wartości: odwaga, współpraca, wiedza i spójność. Podobnie jak w ubiegłych latach staraliśmy się łączyć sektory, stwarzając przestrzeń do wspólnych aktywności oraz inspirować biznes do dalszych działań z zakresu CSR.

Raport jest podsumowaniem podejmowanych przez nas inicjatyw i realizowanych projektów. Prezentujemy także obowiązujący w organizacji system zarządzania, w tym finansami czy zasobami ludzkimi. Odnieśliśmy się do kwestii, które są dla nas kluczowe, pisząc o sukcesach oraz o tym, co było wyzwaniem. Pokazaliśmy, jak radziliśmy sobie z pandemią, przenosząc działalność do środowiska wirtualnego. Jako organizacja pozarządowa działająca na rzecz upowszechniania społecznej odpowiedzialności, chcemy aby przyjęta przez nas praktyka raportowania pozafinansowego była sposobem na promocję działań w tym obszarze, zachętą dla innych do publikowania raportów oraz dobrą praktyką, także jednym ze sposobów komunikacji z różnymi grupami interesariuszy.

Rok 2020 to także rok Targów CSR, które realizujemy co dwa lata. Ta edycja, ze względu na sytuację epidemiologiczną,  odbyła się online. Trwała cały tydzień od 5 do 9 października pod hasłem „Środowisko! Biznesowe i naturalne”. Obok części konferencyjnej przygotowaliśmy także wirtualne stoiska otwarte dla gości wydarzenia i sesje networkingowe umożliwiające nawiązywanie kontaktów. Mimo trudnych warunków, Targi spotkały się z pozytywnym odbiorem a tradycja organizacji wydarzenia została zachowana.

Wcześniej, 1 czerwca 2020 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków, podczas którego powołano Zarząd organizacji na nową, trzyletnią kadencję, a mnie powierzono funkcję prezeski. Dziękuję za to zaufanie. To dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie, że mogłam stanąć na czele organizacji z którą w roli Dyrektorki Generalnej jestem związana od 2014 roku. Nowa rola dla mnie w organizacji przyszła w czasie ekstremalnie niepewnym. Mimo, iż od tego czasu upłynęło wiele miesięcy, dziś nadal świat walczy z epidemią COVID-19 i jej skutkami. Pandemia postawiła przed wszystkimi wiele wyzwań natury organizacyjnej, społecznej i ekonomicznej. Tym bardziej, było i nadal jest dla mnie super ważne, zapewnienie optymalnych warunków pracy zespołowi oraz ciągłości działań FOB.

Będąc organizacją pozarządową zorientowaną na upowszechnianie społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju w swojej codziennej działalności wspieramy swoich partnerów w realizacji celów społecznych i środowiskowych. Wybierając tematy przewodnie kierujemy się potrzebami i oczekiwaniami naszych interesariuszy po to, aby nasza działalność wywierała pozytywny wpływ i wspierała proces zmian, w jakim jest obecnie wiele organizacji biznesowych.

Planując coroczne aktywności bierzemy pod uwagę możliwości organizacyjne oraz racjonalność kosztów po to aby ograniczać ryzyko oraz optymalnie wykorzystywać nasz potencjał. Zawsze zostawiamy też przestrzeń na dodatkowe, nie planowane aktywności: badania, publikacje czy spotkania, wynikające z tego co dzieje się w naszym otoczeniu i związanych z tym wyzwań dla naszych interesariuszy.

Monitorujemy efekty naszej działalności wynikiem czego jest seria map prezentujących rezultaty podejmowanych przez FOB w ostatnich latach działań.

Uczestniczymy w inicjatywach krajowych i międzynarodowych partnerstwach.

FOB jest sygnatariuszem inicjatywy Global Compact, członkiem CSR Europe i World Business Council for Sustainable Development, SDSN, Business in the Community, CSR 360 Global Network oraz uczestnikiem Platformy Kart Różnorodności pozostającej pod patronatem Komisji Europejskiej.

Prezentując raport 2020 dzielimy się naszymi sukcesami, ale nie zapominamy o wyzwaniach oraz trudnościach, z jakimi się zmierzyliśmy. Mamy nadzieję na dobre przyjęcie i opinie, dzięki którym będziemy mogli sprostać Państwa potrzebom i oczekiwaniom.

Z poważaniem i życzeniami zdrowia,

Marzena Strzelczak
Prezeska i dyrektorka generalna FOB