Raport Społeczny za rok

2021
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Czytaj raport

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z kolejnym raportem społecznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu za 2021 rok. Jest to już nasz siódmy dokument, w którym prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące naszej aktywności statutowej, współpracy z interesariuszami oraz osiągnięć. Podobnie jak w ubiegłych latach układ treści powstał z uwzględnieniem zasad zgodnych ze standardami GRI, a struktura materiału nie uległa zmianie. Prezentujemy obowiązujący w organizacji system zarządzania, w tym finansami oraz zasobami ludzkimi.

Jako organizacja pozarządowa działająca na rzecz upowszechniania odpowiedzialności biznesu, chcemy, aby przyjęta przez nas praktyka raportowania pozafinansowego była sposobem na promocję działań w tym obszarze, zachętą dla innych, także małych organizacji, do publikowania raportów oraz dobrą praktyką, także jednym ze sposobów komunikacji z różnymi grupami interesariuszy.

Życzę miłej lektury,

Marzena Strzelczak
Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Strategia i profil organizacji

Forum Odpowiedzialnego Biznesu to najdłużej działająca organizacja zajmująca się CSR w Polsce. Raport jest naturalną konsekwencją realizowanych działań i projektów.

6
członków i członkiń
zarządu
13
pracowników
i pracowniczek
2,32
mln. zł
przychody
z działalności
statutowej
i gospodarczej
dialog
z interesariuszami

Zrównoważone
warunki pracy

W swoich działaniach dążymy do budowania kultury organizacyjnej sprzyjającej pogłębianiu wiedzy oraz wykorzystywaniu jej w codziennych aktywnościach, która bliska jest modelowi organizacji uczącej się.

4
lata
2
miesiące
średni czas
pracy w FOB
669
tys.
odsłon serwisu
odpowiedzialnybiznes.pl

Edukacja i promocja CSR

Stwarzamy przedsiębiorstwom wiele możliwości ułatwiających rozwój w obszarze społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.

15
ambasadorek i ambasadorów
Programu Liga
Odpowiedzialnego Biznesu
147
tekstów zgłoszonych
do konkursu Pióro
odpowiedzialności

Kwestie społeczno-gospodarcze

Monitorujemy to, co dzieje się w naszym otoczeniu. Zajmujemy się kwestiami ważnymi dla gospodarki i społeczeństwa. Budujemy partnerską sieć relacji. Wspieramy i współpracujemy z przedstawicielami wszystkich sektorów.

Współpracujemy
z sektorem publicznym
55
raportów zgłoszonych
do konkursu
„Raporty zrównoważonego rozwoju”
237
sygnatariuszy
koordynowanej przez
nas Karty różnorodności
na koniec 2021 r.