Analizujemy

Działalność badawcza i monitorowanie tego co dzieje się w otoczeniu społeczno-gospodarczym są kluczowe dla zrozumienia danego zjawiska. FOB od początku swojej działalności stara się eksplorować wątki społeczne i środowiskowe ważne dla biznesu oraz takie, które interesariuszom pozwalają zrozumieć złożoną rzeczywistość. W Forum Odpowiedzialnego Biznesu analizujemy poprzez badania i publikacje tematy wspierające strategiczny wymiar CSR jak różnorodność, włączenie czy kwestie środowiskowe. Rok 2021 nadal należał do tematów pandemicznych ale pojawiły się też nowe tematy jak raportowanie ESG czy zmiany klimatu, którym zaczęliśmy się przyglądać a rezultaty podjętych przez nas działań badawczych i publikacyjnych są dostępne na stronach naszej organizacji oraz będą prezentowane w kolejnym roku.