Promujemy

Promocja działań, inicjatyw oraz osób stojących za sukcesem koncepcji CSR oraz zrównoważonego rozwoju w Polsce to ważna część naszej aktywności. W ramach działach upowszechniających pokazujemy jak różne firmy podchodzą do strategicznych obszarów społecznej odpowiedzialności w swoich organizacjach, na co warto zwracać uwagę planując własne działania ale też co dzieje się w innych krajach w tym głównie unijnych, dzięki czemu interesariusze otrzymują bieżącą wiedzę. Promując działania społecznie odpowiedzialne wykorzystujemy różne formy przekazu oraz sposoby komunikacji. Mamy świadomość różnorodnych potrzeb w tym obszarze i staramy się im sprostać. Szukamy nowych przestrzeni do wymiany i dzielenia się wiedzą tworząc możliwości dla partnerów biznesowych oraz będąc otwartymi na interakcje w mediach społecznościowych. Podobnie jak w roku 2020 główna aktywność związana była ze światem wirtualnym co mamy nadzieję, że przeszkodziło naszym interesariuszom w znajdywaniu ważnych i potrzebnych dla nic treści i tematów.

ROK 2021 w FOB – konkursy

Konkurs Raporty Zrównoważonego Rozwoju

W IV kwartale 2021 r. został rozstrzygnięty Konkurs Raporty Zrównoważonego Rozwoju.  Jurorzy przesłali oceny, na podstawie których sporządzony został ranking firm, który ponownie otrzymali jurorzy celem zapoznania się z najlepszymi raportami.

12 października 2021 r. odbyły się zdalnie obrady jury raportów zrównoważonego rozwoju oraz jury raportów zintegrowanych. Jurorzy i jurorki zadecydowali o przyznaniu następujących nagród:

ING Bank Śląski - Nagroda główna w kategorii Raport zintegrowany - za raport łączący perspektywę finansową i pozafinansową, oddający specyfikę działalności, odpowiadający na oczekiwania kluczowych interesariuszy, pokazujący rozwój w strategii w oparciu o mierzalne cele, wreszcie łatwy i przystępny w odbiorze, przy jednoczesnej kompleksowości: https://bit.ly/3mGLcIa).

Żabka Polska – Nagroda główna w kategorii Raport Zrównoważonego Rozwoju - za czytelny i zrozumiały raport, jasno pokazujący misję, wizję rozwoju i strategię ESG firmy; za precyzyjnie opisany model biznesowy i praktyczne Streszczenie Zarządcze: https://bit.ly/3pXgGvM).

Solaris Bus and Coach – Nagrodę za najlepszy debiut - za raport zawierający dużo, dobrze przygotowanych informacji, z czytelnym układem treści, konkretnym zestawem działań w obszarze SDG i ciekawie opisaną rolę firmy w „zeroemisyjnej” przyszłości: https://bit.ly/3CJ5sOT).

Globe Trade Center – Wyróżnienie za najlepszy debiut - za bardzo dobry, czytelny dla odbiorców i przejrzysty raport obejmujący kluczowe kwestie ESG: https://esg.gtc.com.pl/).

Allegro – Wyróżnienie w kategorii Raport Zrównoważonego Rozwoju - za nowoczesną formułę raportowania online https://raportesg.allegro.pl/).

CCC – Wyróżnienie w kategorii Raport Zrównoważonego Rozwoju - za duży postęp firmy w procesie raportowania, za publikację pokazującą rolę zrównoważonego rozwoju w strategii biznesowej firmy; za szczególnie dobrze przedstawione kwestie ochrony środowiska i obiegu materiałowego https://bit.ly/3ED649t).

Stowarzyszenia Otwarte Klatki – Nagroda w kategorii najlepszy raport organizacji pozabiznesowej - za raport ciekawy w formie i treści, precyzyjnie opisujący skalę i zasady działania organizacji oraz dobrze pokazujący relacje z interesariuszami https://bit.ly/3wnta0Y.

ING Bank Śląski – nagroda specjalna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Allegro – nagroda internautów.

Gala Konkursu, ze względu na 15-lecie inicjatywy, odbyła się w partnerstwie z Santander Bank Polska  w przestrzeni Kinogram w Fabryce Norblin w formule otwartej i została  połączona z Galą wręczania nagród w Konkursie Ludzie którzy zmieniają biznes.

Konkurs „Pióro odpowiedzialności”

Konkurs „Pióro odpowiedzialności” skierowany jest  do dziennikarzy i ekspertów poruszających w swoich tekstach zagadnienia dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. 15 kwietnia 2021 r. zakończyła się 11 edycja tego Konkursu, którego Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest organizatorem. Jego celem jest wyłonienie najlepszych artykułów poświęconych tematowi odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju, a także nagrodzenie autorów poprzez przyznanie im statuetek i dyplomów. Statuetki przygotowuje Zakład Aktywności Zawodowej Pracownia SYNAPSIS.

Więcej informacji o konkursie

Gratuluję serdecznie laureatom i laureatkom nie tylko wyboru tematów: ważnych i aktualnych dla odpowiedzialnego biznesu i szerzej zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego. Także, umiejętności pokazania tych zagadnień w sposób który może inspirować. To rola nie do przecenienia w upowszechnianiu i dojrzewaniu CSR w Polsce. Nie mniej gorąco dziękuję także jury, z którym mam przyjemność współpracować. Dyskusje toczone w tym gronie są zawsze bardzo ciekawe i angażujące, co pokazuje, że wybieramy teksty najlepsze z najlepszych. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z artykułami nagrodzonymi w tegorocznym konkursie.

Marzena Strzelczak
prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przewodnicząca jury konkursu

Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes”

Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes” to pierwsze wyróżnienie w Polsce poświęcone w pełni docenieniu osób zaangażowanych na rzecz rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu. Dotyczy zarówno przedstawicieli firm, jak i otoczenia biznesu. Nagroda została ustanowiona w 2015 roku, czyli roku jubileuszu 15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce. Inicjatorem jej powołania jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 4 listopada 2021 r. podczas uroczystej gali poznaliśmy laureatów_ki 4. edycji Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”, przyznawanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Gali towarzyszyły wystąpienia dr hab. Bolesława Roka, prof. ALK i Marcina Tischnera, specjalisty ds. zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji o laureatach

Trwająca pandemia COVID-19 spowodowała, że firmy nadal dużą część swojej aktywności poświęcały temu tematowi. Znalazło to także odzwierciedlenie w komunikacji CSR-owej, dlatego kontynuowaliśmy akcję #BiznesReagujeOdpowiedzialnie i informowaliśmy o działaniach podejmowanych przez firmy w Polsce. Jednym z kluczowych tematów był aktywizm korporacyjny. Wydaliśmy analizę tematyczną “Przygotuj się, nawet jeśli (jeszcze) nie wiesz na co. Co biznes ma wspólnego z aktywizmem", a wnioskami z niej płynącymi dzieliliśmy się w mediach ogólnopolskich i branżowych oraz podczas licznych konferencji, spotkań i zajęć na uczelniach.

Ubiegły rok to także kolejny etap rozwoju komunikacji inicjatyw realizowanych w ramach Karty Różnorodności. Zainaugurowaliśmy cykl podcastów #DiversityTalks. Strona Karty pojawiła się także na Linkedinie, gdzie informujemy o naszych  inicjatywach takich jak np. Miesiąc Różnorodności (organizowany ponownie w formule online) czy badanie Diversity IN Check. Dzielimy się też linkami do wartościowych raportów, dobrych praktyk Sygnatariuszy KR czy informacjami o międzynarodowych projektach w obszarze D&I. Poza tym, w 2021 r. wiele uwagi poświęcaliśmy także komunikacji działań TransferHUB -to  inkubator innowacji społecznych, który prowadzimy wraz z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Istotny był dla nas także temat kryzysu klimatycznego. Wraz z firmą Deloitte powołaliśmy Chapter Zero Poland - polską odsłonę programu rozwoju kompetencji organów zarządczych i nadzorczych spółek, realizowaną pod auspicjami Światowego Forum Ekonomicznego. Dzięki temu wzmocniliśmy także wizerunek organizacji eksperckiej odpowiadającej na kluczowe wyzwania zrównoważonego rozwoju.

Sukcesywnie stawiamy na rozwijanie bazy wiedzy portalu Odpowiedzialnybiznes.pl, w której znaleźć można także wiele wartościowych materiałów na tematy związane m.in. z ujawnieniami ESG. To kierunek spójny z naszym zaangażowaniem w działania wspierające biznes w Polsce w mierzeniu się z wyzwaniami w obszarze raportowania. Przykładem jest chociażby wsparcie prac nad przewodnikiem GPW i EBRD oraz włączenie się w działania komunikacyjne wokół tego tematu.

W naszych mediach społecznościowych i portalu Odpowiedzialnybiznes.pl można też coraz częściej znaleźć informacje o naszej codziennej współpracy z partnerami strategicznymi FOB oraz wiodącymi organizacjami takimi jak World Business Council for Sustainable Development, CSR Europe czy Science Based Targets initiative. Powstały także kolejne odcinki naszego cyklu wideo #OdPOWIEDZialnie.

Rok 2021 przebiegł więc w dużej mierze pod znakiem inicjatyw realizowanych w partnerstwach, komunikacji poświęconej naszym badaniom i publikacjom oraz kolejnych działań wzmacniających wizerunek Forum Odpowiedzialnego Biznesu jako organizacji eksperckiej, kluczowej w obszarze #CSRwPL.

Miłosz Marchlewicz
menedżer promocji, komunikacji i projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu