Raport Społeczny za rok

2022
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Czytaj raport

Szanowni Państwo,

cieszymy się, że możemy przekazać na Państwa ręce kolejny - ósmy raport poświęcony naszym działaniom na rzecz społecznej odpowiedzialności. Rok 2022 był wymagający. Trwająca agresja Rosji na Ukrainę powodowała wiele niepewności i trosk o to, co przyniesie jutro. Jednocześnie był to moment, w którym społeczeństwo polskie wykazało się ogromną solidarnością wspierając osoby, które szukały dla siebie miejsca do życia i pracy w Polsce. Duża wrażliwością społeczną wykazał się biznes, który zdawał egzamin ze społecznej odpowiedzialności w praktyce. Mimo czasu lęków i niepokoju wszyscy pokazaliśmy jak można zadbać o drugą osobę.

Siłą naszej organizacji są ludzie, dzięki nim podejmujemy się trudnych zadań które mają służyć naszym interesariuszom. Potrzeby i oczekiwania interesariuszy to ważny głos dla planowania i wdrażania inicjatyw w FOBie. Niniejszy raport traktujemy jako ważny element komunikacji z naszym otoczeniem zewnętrznym prezentując dane na temat naszego systemu zarządzania, wyników finansowych i najważniejszych osiągnięć.

Zapraszam do lektury i kontaktu z naszą organizacją,

Marzena Strzelczak
Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Strategia i profil organizacji

Forum Odpowiedzialnego Biznesu to najdłużej działająca organizacja zajmująca się CSR w Polsce. Raport jest naturalną konsekwencją realizowanych działań i projektów.

6
członków i członkiń
zarządu
12
pracowników
i pracowniczek
2,67
mln. zł
przychody
z działalności
statutowej
i gospodarczej
dialog
z interesariuszami

Zrównoważone
warunki pracy

W swoich działaniach dążymy do budowania kultury organizacyjnej sprzyjającej pogłębianiu wiedzy oraz wykorzystywaniu jej w codziennych aktywnościach, która bliska jest modelowi organizacji uczącej się.

3
lata
5
miesięcy
średni czas
pracy w FOB
858
tys.
odsłon serwisu
odpowiedzialnybiznes.pl

Edukacja i promocja CSR

Stwarzamy przedsiębiorstwom wiele możliwości ułatwiających rozwój w obszarze społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.

35
ambasadorek i ambasadorów
Programu Liga
Odpowiedzialnego Biznesu
52
tekstów zgłoszonych
do konkursu Pióro
odpowiedzialności

Kwestie społeczno-gospodarcze

Monitorujemy to, co dzieje się w naszym otoczeniu. Zajmujemy się kwestiami ważnymi dla gospodarki i społeczeństwa. Budujemy partnerską sieć relacji. Wspieramy i współpracujemy z przedstawicielami wszystkich sektorów.

Współpracujemy
z sektorem publicznym
76
raportów zgłoszonych
do konkursu
„Raporty zrównoważonego rozwoju”
289
sygnatariuszy
koordynowanej przez
nas Karty różnorodności
na koniec 2022 r.