Kształtujemy

Kształtujemy to obszar wsparcia, które ma na celu wzmocnienie potencjału organizacji zainteresowanych praktykowaniem społecznej odpowiedzialności. Razem z wymiarem badawczym i promocyjnym działania podjęte w tej kwestii wspierają pobudzanie świadomości, wrażliwości oraz rozwijają umiejętności zarządzania społecznym i środowiskowym kontekstem działania każdej organizacji. Szczególną uwagę poświęcamy na doskonalenie naszych programów autorskich, które od wielu lat są elementem ekosystemu CSR w Polsce jak:

  • Program Partnerstwa liczący 59 firm
  • Karta Różnorodności, która na koniec 2022 miała 289 sygnatariuszy
  • Liga Odpowiedzialnego Biznesu, którą w 2022 roku ukończyło 15 studentów i studentek
  • Targi CSR
  • Chapter Zero Poland

W 2022 kontynuowaliśmy współpracę ze środowiskiem akademickim. Budujemy partnerskie relacje z siedmioma uczelniami wyższymi (SWPS, SGH, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski, Akademia Leona Koźmińskiego, Vistula, Akademia Pedagogiki Specjalnej) w takich obszarach jak edukacja, nauka i praktyka.

Zacieśniamy relacje z mediami obejmując patronatem inicjatywy merytoryczne i komunikacyjne, które swoim zasięgiem obejmują zarówno lokalne społeczności jak i, tak jak w przypadku wydawnictw ogólnopolskich cały kraj.