Promujemy

Wnioski z badań społeczno-gospodarczych są punktem odniesienia dla tego, co obecnie jest priorytetem dla świata biznesu oraz pozostałych sektorów. Jednak samo gromadzenie wiedzy nie wystarcza do tego, żeby działania bliskie społecznej odpowiedzialności i zrównoważonemu rozwojowi mogły się rozwijać. Ogniwem, które inicjuje jest promocja i upowszechnianie działań. Jest to ważna część zaangażowania organizacji w debatę publiczną na tematy społeczne i środowiskowe. FOB daje przestrzeń nie tylko do wymiany poglądów i doświadczeń, ale także angażuje się w promocję działań, które wspierają rozumienie idei CSR. Dzieje się to na różnych płaszczyznach. Jedną z nich są publikacje jako efekty prac badawczych i analiz. W 2022 roku obok publikowanego corocznie Raportu Dobrych Praktyk, który zawiera opis działań społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw z różnych branż opublikowaliśmy też materiały związane z zarządzaniem różnorodnością czy wspieraniem walki ze zmianami klimatu.

Innym rodzajem aktywności promujących koncepcję odpowiedzialności są konkursy. FOB jest partnerem oraz inicjatorem konkursów, których celem jest docenianie wysiłków osób oraz organizacji w dążeniu do rozwijania i zakorzeniania założeń społecznej odpowiedzialności w kulturze i sposobie funkcjonowania podmiotów, które reprezentują. Flagowymi konkursami są: Pióro Odpowiedzialności i Konkurs Raporty Zrównoważonego Rozwoju, które miały swoje kolejne edycje w 2022 roku.