Nasze relacje z otoczeniem

Budowanie relacji z różnymi grupami interesariuszy jest ważnym elementem społecznej odpowiedzialności. Forum Odpowiedzialnego Biznesu dba o jakość i trwałość relacji. Czujemy się odpowiedzialni za wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności w codziennej praktyce. Adresujemy swoje działania do grup, które mają swój ważny wkład w zwiększenie społecznej odpowiedzialności życia społeczno-gospodarczego. Stosujemy różnorodne metody i formy komunikacji oraz działań, by dopasować przekazywane treści do potrzeb i oczekiwań odbiorców. Mamy świadomość odmiennych potrzeb różnych sektorów. Nasze relacje z otoczeniem zewnętrznym nie ograniczają się tylko do komunikowania i edukowania, współpracujemy z przedstawicielkami i przedstawicielami biznesu, administracji publicznej i samorządowej, uczelni, mediów oraz organizacji pozarządowych.

Poprzez wspólne projekty, konferencje, materiały medialne i przedsięwzięcia edukacyjne przyczyniamy się do edukowania i rozwijania świadomości oraz wrażliwości społecznej i środowiskowej.

Szczegółowe informacje o naszych działaniach znaleźć można na stronie odpowiedzialnybiznes.pl.

Nasze relacje