Firmy

Lata 2017-2018 to kontynuacja przyjętych kierunków współpracy ze strategicznym dla FOB sektorem. Najważniejsze informacje o podejmowanych przedsięwzięciach skierowanych dla partnera biznesowego i realizowanych wspólnie z firmami znaleźć można na stronie Współpraca z firmami w serwisie odpowiedzilanybiznes.pl.

Ważnym działaniem podjętym na rzecz współpracy z biznesem w ostatnim okresie raportowania było zainicjowanie Rady Odpowiedzialnego Przywództwa.

[203-2] Rada Odpowiedzialnego Przywództwa to inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ma stanowić forum współpracy, w skład którego wchodzą prezesi i prezeski oraz członkowie i członkinie zarządów firm partnerskich FOB, a także Zarząd Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Przyświeca jej założenie, że inicjowanie i realizowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i CSR jest zadaniem również osób zarządzających firmami. Celem funkcjonowania Rady jest wprowadzenie do debaty publicznej w Polsce głosów CEO przekonanych o korzyściach płynących z prowadzenia biznesu w sposób etyczny. Inicjatywa zainaugurowana została 12 kwietnia 2018 r. podczas 7. Targów CSR.

Zajęliśmy się uporządkowaniem wiedzy na temat zawodu CSRowca. Dzięki spotkaniu warsztatowemu oraz kwestionariuszowi ankiety dla praktyków oraz zainteresowanych społeczną odpowiedzialnością udało się określić zakres oczekiwanych kompetencji oraz typowe obowiązki, jakie związane są z wykonywaniem tego zawodu.

Dodatkowo dokonano zgłoszenia do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wpisanie zawodu specjalisty ds. CSR na listę zawodów.

W latach 2017-2018 kontynuowaliśmy flagowy program FOB, jakim jest Program Partnerstwa.

2017

2018

Liczba partnerów strategicznych

49

57

Liczba partnerów wspierających

8

7

Innym ważnym programem jest Karta Różnorodności.

2017

2018

Liczba sygnatariuszy

208

246

W ramach Karty Różnorodności realizowane są działania edukacyjne wspierające rozwój wiedzy o różnych aspektach zarządzania różnorodnością w tym warsztaty i szkolenia, dni różnorodności i urodziny KR.