Organizacje pozarządowe

W okresie raportowania 2015-2016 organizacje pozarządowe nie stanowiły najważniejszej grupy docelowej FOB, w związku z tym nie prowadzono wielu planowanych aktywności adresowanych do tego sektora. Działania podejmowane są na bieżąco, w zależności od potrzeb. Staramy się również regularnie prowadzić szkolenia na temat współpracy z biznesem zapraszając na nie przedstawicielki i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Uczestniczymy także w spotkaniach i konferencjach organizowanych przez NGO.

O tej grupie interesariuszy pamiętamy też organizując nasze wydarzenia, np. podczas 6. Targów CSR obowiązywała specjalna, niższa cena dla wystawców-organizacji pozarządowych.