Dzielenie się wiedzą

Dzielenie się wiedzą to podstawowy element aktywności FOB. Pracownicy i pracowniczki FOB-u są autorami i autorkami artykułów w tworzonych przez nas publikacjach oraz publikacjach zewnętrznych, przygotowują i prowadzą szkolenia oraz prezentacje podczas wydarzeń własnych i konferencji zewnętrznych a także biorą udział w panelach dyskusyjnych i grupach roboczych (jak np. w Ministerstwie Gospodarki). Staramy się również, jeśli tylko to możliwe, zapewnić współpracującym w ramach FOB podmiotom dostęp do materiałów czy webinariów naszych organizacji partnerskich jak CSR Europe czy WBCSD.

 

PORTAL I MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Podstawowym źródłem komunikacji jest portal odpowiedzialnybiznes.pl, będący głównym źródłem wiedzy o CSR. W 2014 roku strona została przebudowana, tak aby w bardziej przejrzysty sposób oferować dostęp do najświeższych informacji i artykułów. Niestety, prace spowodowały przejściowy spadek użytkowników i odsłon. Obecnie(w 2015 roku) liczba korzystających z zasobów internetowych FOB systematycznie rośnie, przekraczając poziom z roku 2014.

 

odpowiedzialnybiznes.pl 2013 2014
Użytkownicy 99 040 89 295
Sesje 167 706 146 402
Odsłony 427 799 353 755

Dane w oparciu o mechanizm Google Analytics

 

Oprócz tego raz w miesiącu zainteresowanym osobom rozsyłamy Newsletter Respo z podsumowaniem najważniejszych informacji miesiąca. Osobny newsletter otrzymują partnerzy biznesowi współpracujący z FOB w ramach Programu Partnerstwa oraz Karty Różnorodności.

 

Jesteśmy również aktywni w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, LinkedIn).

 

Facebook

Fanpage liczba fanów (na koniec 2014)
Forum Odpowiedzialnego Biznesu 5887
Odpowiedzialna Turystyka 622
Raporty Społeczne 568
CSR 2.0   903
Zrównoważony Design i Architektura 557
Karta Różnorodności 858
Liga Odpowiedzialnego Biznesu 2358

 

Twitter: 168 obserwujących na 31.12.2014

 

Nie jest łatwo doradzać Forum jak ma się dzielić wiedzą w internecie, bo mam wrażenie, że dzieli się świetnie. Jest aktywne na Facebooku, Twitterze, Youtubie, Linkedinie. Są filmy, raporty, infografiki, wypowiedzi, artykuły, prezentacje. Strona FOB jest pełna interesujących treści – porządna baza wiedzy, encyklopedia, „who is who”. A przecież FOB to wiele różnych stron. Czego mi brakuje? Być może większej różnorodności Twittera i Facebooka. Trochę bardziej „ludzkiego” wizerunku na Twitterze. Zabawy „nowymi” aplikacjami Snapchatem i którąś z aplikacji do relacji na żywo (Periscope, Meerkat albo MyEye). Radziłbym też uruchomić Instagrama, bo to świetne narzędzie do budowania wizerunku – szczególnie podczas imprez. Nie zauważyłem również wykorzystywania hasztagów, a umówmy się – tematyka, którą zajmuje się Forum jest bardzo obszerna. Ale oczywiście to tylko szczegóły, bo FOB w internecie jest naprawdę bardzo aktywny! #gratulę15latFOB!

Bartosz Sokoliński, Prezes TO.BE Group

WYSTĄPIENIA

W 2013 przedstawiciele i przedstawicielki FOB występowali publicznie ponad 50 razy. Przedstawiciele i przedstawicielki FOB uczestniczyli w pracach 14 jury konkursów, 5 radach i komitetach oraz przygotowali 16 artykułów merytorycznych, publikowanych na portalu odpowiedzialnybiznes.pl

Zobacz przykładowe tematy, o jakich pisaliśmy w 2013 roku

a także w mediach zewnętrznych tym m.in.:

 • Mirella Panek-Owsiańska, “Połowa uczestników rankingu współpracuje z organizacjami pozarządowymi”, Dziennik Gazeta Prawna, 24.04.2013;
 • Mirella Panek-Owsiańska, “Odpowiedzieć na kryzys odpowiedzialnością”, PRoto.pl, 29.05.2013;
 • Agnieszka Siarkiewicz, “Odpowiedzialna strategia - odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw”, Logistyka a Jakość, 1.07.2013;
 • Ewa Albińska, “Droga ku dojrzałości”, Kompendium CSR - Rzeczpospolita, Grudzień 2013;
 • Ewa Leśnowolska (Wojsławowicz), “Wolontariat pracowniczy: Wiele programów robionych jest z głową”, ngo.pl, 12.12.2013;

W 2014 przedstawiciele i przedstawicielki FOB występowali publicznie ponad 60 razy. Przedstawiciele i przedstawicielki FOB uczestniczyli w pracach 13 jury konkursów oraz 6 radach i komitetach z czego 5 pokrywa się z tymi, w których uczestniczyli w 2013.

Przygotowali 54 artykuły merytoryczne. Różnica w liczbie artykułów wynika z pięciu dużych projektów medialnych z redakcjami zrealizowanymi w 2014 roku. FOB angażował się w te projekty merytorycznie. Zobacz przykładowe tematy, o jakich pisaliśmy w 2013 roku:

Więcej artykułów eksperckich można znaleźć na naszym portalu.

Eksperci FOB przygotowywali teksty do mediów zewnętrznych w tym m.in.:

 • Marcin Grzybek, “Obszary społecznej odpowiedzialności biznesu”, Metro, Marzec 2014;
 • Mirella Panek-Owsiańska, “Do kogo dzwonić w biznesie, czyli rzecz o przywództwie”, Dziennik Gazeta Prawna, 28.04.2015;
 • Agata Gruszecka-Tieśluk, “Komentarz FOB do case study Kompanii Piwowarskiej: Pracownicy i pracowniczki - największą wartością firmy”, Biznes.pl, 9.04.2014;
 • Agata Gruszecka-Tieśluk, “Czas na zrównoważone miasta”, Rzeczpospolita, 21.02.2014;
 • Justyna Kozera, “Miejsce pracy miejscem odpowiedzialności”, GazetaPraca.pl, Grudzień 2014
 • Agnieszka Abec, “Ekonomia od kołyski do kołyski”, Magazyn Miasta, 1.12.2014

WYDARZENIA

Większość naszych wydarzeń organizowana jest przy dodatkowym zaangażowaniu firm – partnerów wydarzenia, którzy poza wkładem merytorycznym, wnoszą także wkład finansowy. Informacje o tym, jaka firma wspiera dane wydarzenie są jawne. Ani w odniesieniu do nich, ani też do innych inicjatyw FOB, nie zarejestrowano skarg dotyczących łamania zasad fundraisingu ani komunikacji marketingowej.

Podejmujemy wysiłek, żeby organizowane przez nas wydarzenia spełniały standard zielonych wydarzeń jak np. w przypadku 5 Targów CSR czy Antykonferencji (pdf) i w minimalnym stopniu oddziaływały na środowisko. Dodatkowo fundacja Aeris Futuro w imieniu FOB dokonuje nasadzeń w ramach offsetu CO2.

 

Offset wydarzeń FOB w 2013
Anty-konferencja 2013 29.10.2013 - 1 120,43 kg CO2

W ramach offsetu w dniu 13.06.2014r. na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Grodkowicach stworzono arboretum, które będzie służyć w edukacji przyrodniczej młodzieży. W październiku 2014r. zostaną dokonane uzupełniające nasadzenia drzew, które ze względów przyrodniczych (ryzyko nieprzyjęcia się) powinny być sadzone jesienią. Posadzone rośliny pozwolą na neutralizację wyemitowanego CO2 w ciągu 30 lat.

Offset wydarzeń FOB w 2014
II Anty-Konferencja 2014 15.10.2014 - 3 274,00 kg CO2

5. Targi CSR 01.04.2014 - 12 470,00 kg CO2

W ramach offsetu posadzenie 470 drzew i krzewów (w tym 440 drzew i 30 krzewów) w celu odnowienia lasów nadbrzeżnych służących rzece oraz nasadzenie różnorodnych gatunków drzew i roślin właściwych dla podmokłych siedlisk nad rzeką Rabą. Nasadzenia będą przeprowadzone we wrześniu i listopadzie 2015. Będą to drzewka a nie małe sadzonki przez co spełniony będzie offset dla obu wydarzeń. Posadzone rośliny pozwolą na neutralizację wyemitowanego CO2 w ciągu 50 lat.

Pozostałe zorganizowane przez nas wydarzenia

5. TARGI CSR

1 kwietnia 2014 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyły się 5. Targi CSR. Swoje dobre praktyki związane z odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem zaprezentowało ponad 60 firm, instytucji i organizacji. Odwiedzający - ponad 1000 osób - mieli okazję osobiście porozmawiać z wystawcami, nawiązać kontakty, często owocujące nawiązaniem współpracy. Targi są wydarzeniem organizowanym przez FOB cyklicznie, co dwa lata.

Podczas Targów została ogłoszona 12. edycja Raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

ANTY-KONFERENCJA CSR 2013

W roku 2013 konferencja organizowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu przybrała wyjątkową formułę Open Space Technology. Została stworzona 'otwarta przestrzeń' z określonymi regułami, porządkiem i ramami, a wszystko, co się wydarzyło merytorycznie, zaplanowali uczestnicy konferencji. Ich doświadczeni a były podstawą do wymiany wiedzy, wypracowania wartościowych rekomendacji, projektów, propozycji działań czy też inspiracji z dyskusji. Konferencja była pobudzającym i praktycznym procesem dzielenia się wiedzą, doświadczeniem, dobrymi praktykami firm, wyzwaniami związanymi z wybranym tematem.

ANTY-KONFERENCJA CSR 2014

Po dobrym odbiorze Anty-konferencji w 2013, postanowiliśmy także podczas konferencji w kolejnym roku pozostawić realny wpływ na przebieg i tematy wydarzenia jego uczestnikom i uczestniczkom. Jeszcze przed spotkaniem każdy uczestnik i uczestniczka wybierali najbardziej interesujące ich  tematy zaznaczając o czym konkretnie w ramach danego tematu chciał(a)by/ podczas II Anty-Konferencji CSR porozmawiać. Dla każdej z utworzonych w ten sposób grup tematycznych zapewniliśmy moderację prowadzoną przez niezależnego eksperta lub ekspertkę. W taki sposób zadbaliśmy o to, by konferencja odpowiedziała na potrzeby interesariuszy, poruszyła najważniejsze zagadnienia związane z CSR i pozostała blisko wyzwań, z jakimi na codzień spotykają się osoby odpowiedzialne za społeczną odpowiedzialność biznesu.

Dzięki takiemu podejściu - II Anty-Konferencja CSR była równocześnie inspiracją do rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w firmach oraz budowania wartości dla nich samych i otoczenia.

Ogłoszenie Raportu Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2012

Po raz 11 zaprezentowaliśmy Raport dobrych praktyk z zakresu CSR podejmowanych przez polski biznes w 2012 roku. Na prezentację 27 marca 2013 roku przyszło blisko 200 osób – przedstawicieli różnych firm oraz środowisk związanych z CSR

Konferencja towarzysząca ogłoszeniu wyników Konkursu Raporty Społeczne 2013

3 grudnia 2013 roku odbyła się w Ministerstwie Gospodarki konferencja podsumowująca 7. edycję konkursu Raporty Społeczne, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PwC oraz SGS.

Konferencja towarzysząca ogłoszeniu wyników Konkursu Raporty Społeczne 2014

W 8. edycji konkursu „Raporty Społeczne – nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu” zwyciężyły firmy: Orange Polska S.A., Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., Energa SA oraz Tauron Polska Energia SA. Wyniki zostały ogłoszone 9 grudnia podczas konferencji Raporty Społeczne 2014.

Przeczytaj relację

Przykładem dzielenia się wiedzą są spotkania grup roboczych organizowane przez FOB. Są on przede wszystkim bardzo udanym forum spotkań i wymiany doświadczeń, opinii i poglądów licznych przedstawicieli partnerów FOB. Pozwalają na swobodną wymianę zdań, także na dzielenie się doświadczeniami, które są trudne i niechlubne w kontekście wzywań danej firmy. Dodatkowo, można się zwrócić nawet o nieformalną radę albo „zasięgnąć języka” u tych, którzy mieli podobne doświadczenia.

Katarzyna Mróz, Główny Specjalista ds. Komunikacji i CSR PGNiG S.A.